×
Zmiana wielkości czcionki:

Rejestrator/ka medyczny/a - jak wygląda praca w tym zawodzie

Rejestrator/ka medyczny/a - jak wygląda praca w tym zawodzie
[justify][b][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Rejestrator medyczny - opis stanowiska[/font][/size][/color][/b][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Rejestrator medyczny jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy rejestratora medycznego jest usprawnienie funkcjonowania przychodni albo innej placówki medycznej. [/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]To stanowisko obejmuje taki zakres czynności, jak: przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów świadczenia usług medycznych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką. Udziela również informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikuje ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informuje ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi ewidencję wykonywanych usług medycznych, a w prywatnych przychodniach wystawia również faktury oraz przyjmuje płatności za świadczone usługi. Rejestrator medyczny, realizując zadania zawodowe, zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. [/color] [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Według portalu wynagrodzenia.pl średnie zarobki na tym stanowisku w Polsce to około 2 961 złotych netto.  [/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#000000][size=3][b]Wymagania pracodawców wobec kandydatów[/b][/size][/color][/color][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]W związku z przeprowadzoną analizą ogłoszeń o pracę na różnych stronach/portalach internetowych, oraz zapoznaniem się z aktualnymi oczekiwaniami pracodawców, z którymi współpracujemy, można wywnioskować, że głównymi wymaganiami na tym stanowisku są:[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [ol] [li][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Wykształcenie min. techniczne w kierunku administracyjnym, bądź medycznym,[/font][/size][/color][/li] [li][justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#000000][size=3][size=3]Biegła obsługa urządzeń biurowych oraz komputera (MS Word, MS Excel),[/size][/size][/color][/color][/font][/size][/color][/justify] [/li] [li][justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#000000][size=3][size=3]Umiejętność prowadzenia dialogu z osobami chorymi, wymagającym empatii i indywidualnego podejścia,[/size][/size][/color][/color][/font][/size][/color][/justify] [/li] [li][justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#000000][size=3][size=3]Wśród cech osobistych możemy wymienić: odporność na stres i sytuacje trudne, umiejętność pracy w zespole, [/size][/size][/color][/color][/font][/size][/color][/justify] [/li] [li][justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#000000][size=3][size=3]Atutem również może być znajomość języka migowego na poziomie podstawowym.[/size][/size][/color][/color][/font][/size][/color][/justify] [/li] [/ol] [justify][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#000000][size=3][b]Jak zostać rejestratorką/em medyczną/ym?[/b][/size][/color][/color][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Nasi klienci jako osoby z niepełnosprawnościami, ze względu na swój stan zdrowia, pragną odnaleźć pracę wśród ludzi, nie obciążającą fizycznie, w dogodnych warunkach umożliwiających pracę na wózku, bądź pozwalających na krótkie przerwy w celu zażycia niezbędnych leków. Jak wobec tego przygotować się do podjęcia pracy na danym stanowisku ze względu na brak dotychczasowego doświadczenia w danej branży?  [/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#000000][size=3]Już od kwietnia rozpoczynamy nabór na nowe szkolenia przygotowawcze do zawodów, w tym też rejestrator medyczny. Po szkoleniu można skorzystać ze stażu zawodowego w celu nabycia wiedzy praktycznej po czym mają Państwo możliwość pozostania i uzyskania zatrudnienia w firmie świadczącej staż. [/size][/color][/color][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#000000][size=3]W przypadku osób posiadających doświadczenie - oferujemy indywidualnie dopasowane oferty oraz wsparcie zarówno w zdobyciu, jak i w utrzymaniu pracy na proponowanym stanowisku.[/size][/color][/color][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#000000]                   [/color][/color][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#000000] Oleksandra Mykhailova[/color][/color][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif][color=#222222]Trener Pracy[/color][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify]