×
Zmiana wielkości czcionki:

Niepełnosprawność w wieku nastoletnim

Niepełnosprawność w wieku nastoletnim
[justify]Osoby, które jeszcze nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób z niepełnosprawnościami, jeśli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. [b]W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy złożyć wniosek o ustalenie niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia wraz z wymaganą dokumentacją.[/b] Do wniosku o wydanie orzeczenia należy dołączyć:[/justify] [ul] [li]Zaświadczenie lekarskie, które zawiera opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej oraz chorób współistniejących (zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza)[/li] [li]Kserokopię dokumentacji medycznej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem): karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, opisy badań ekg, rtg, usg, TK, rezonansu magnetycznego, opinie psychologiczne (ważne są 2lata) oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności, a zwłaszcza okresu jej powstania.[/li] [/ul] Przy ocenie niepełnosprawności dziecka bierze się pod uwagę: [ul] [li]Rodzaj i przebieg procesu chorobowego oraz jego wpływ na stan czynności organizmu,[/li] [li]Sprawność psychiczną i fizyczną dziecka oraz stopień jego przystosowania do skutków choroby lub naruszenia sprawności organizmu,[/li] [li]Możliwość poprawy stanu funkcjonalnego pod wpływem leczenia i rehabilitacji.[/li] [/ul] Jest kilka kryteriów oceny niepełnosprawności, oto one: [ul] [li]Niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie się z otoczeniem.[/li] [li]Znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych oraz rehabilitacyjnych w domu i poza domem.[/li] [/ul] [b]Uprawnienia dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów:[/b] [b]1. Rehabilitacja społeczna, w ramach rehabilitacji społecznej osoba z niepełnosprawnościami może skorzystać z następujących form wsparcia:[/b] [ul] [li]Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych[/li] [li]Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny[/li] [li]Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych[/li] [li]Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych technicznych[/li] [li]Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz barier[/li] [/ul] [b]2. Świadczenia pieniężne:[/b] [ul] [li]Zasiłek pielęgnacyjny[/li] [li]Zasiłek rodzinny[/li] [li]Dodatki do zasiłków rodzinnych[/li] [li]Świadczenie pielęgnacyjne (nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny)[/li] [li]Specjalny zasiłek opiekuńczy[/li] [/ul] [b]3. Zniżki na przejazdy komunikacją miejską oraz środkami publicznego transportu kolejowego ( tu są różne kryteria wiekowe).[/b] Wnioski o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy składać w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawność zgodnie z miejscem zamieszkania lub w miejscu obecnego pobytu (jeśli jest się poza swoim miejscem stałego pobytu dłużej niż 2 miesiące).  Poniżej baza Powiatowych Zespołów Orzekających:  [ul] [li]https://niepelnosprawni.gov.pl/container/status-osoby-niepelnosprawnej/Baza%20Powiatowych%20Zespolow%20Orzekajacych.pdf[/li] [/ul] Katarzyna Włodarczyk Pośrednik pracy