×
Zmiana wielkości czcionki:

Staż zawodowy - dlaczego warto?

Staż zawodowy - dlaczego warto?
[justify]Staż zawodowy jest jedną z możliwości aktywizacji bezrobotnych osób z niepełnosprawnością, której celem jest uzyskanie doświadczenia w danym zawodzie, a także nabycie niezbędnych praktycznych umiejętności istotnych na danym stanowisku pracy. Decyzja o podjęciu stażu zawodowego niesie za sobą wiele korzyści, które w konsekwencji, znacząco zwiększają konkurencyjność kandydata z niepełnosprawnością na rynku pracy.[/justify] [justify][/justify] [justify]Analizując pozytywne implikacje płynące z odbycia stażu zawodowego, należy przede wszystkim odnieść się do weryfikacji przekonań związanych ze specyfiką zatrudnienia na danym stanowisku. Samo przygotowanie teoretyczne wydaje się być niewystarczające, gdyż specyfika pracy w danym zawodzie jest dużo bardziej złożona, niż zakładają to podręcznikowe podstawy. Nabycie praktycznych doświadczeń daje kandydatowi z niepełnosprawnością możliwość sprawdzenia, czy odpowiada mu charakter pracy na danym stanowisku, a tym samym jest szansą na zweryfikowanie posiadanych aspiracji zawodowych. W konsekwencji, korzystniej jest odbyć staż na stanowisku odpowiadającym posiadanym zainteresowaniom, który w perspektywie długoterminowej, bardziej przyczyni się do rozwoju kariery zawodowej, niż lepiej opłacalna, ale dorywcza praca. Istotną kwestią jest także sposobność utrwalania posiadanej wiedzy oraz perspektywa wypracowania nowych umiejętności, zarówno zawodowych, jak i interpersonalnych. Staż zawodowy jest bowiem szansą na nawiązanie relacji ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz klientami. Jest to odpowiedni czas na sprawdzenie siebie samego pod kątem posiadanych kompetencji, warunkujących efektywne funkcjonowanie w kontaktach przełożony- podwładny, usługodawca- usługobiorca itp. Jest on także neutralnym polem do doskonalenia się, z uwagi na fakt, iż inni współpracownicy zdają sobie sprawę, że ów stażysta jest dopiero na początku swojej ścieżki zawodowej. Co więcej, nabywanie umiejętności odbywa się pod opieką doświadczonych pracowników, posiadających istotne w danej branży kompetencje i talenty, co daje sposobność przyglądania się ich pracy oraz rozstrzygnięcia, które zdolności i cechy warto rozwijać, by osiągnąć zawodowy sukces.[/justify] [justify]Nie bez znaczenia jest także otrzymywane w trakcie trwania stażu zawodowego stypendium, które z całą pewnością nie jest najważniejszym bodźcem motywacyjnym, jednak umożliwia rozwijanie niezależności finansowej oraz poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji w trakcie odbywania stażu. Małgorzata Skorek Psycholog, doradca zawdowy[/justify]