×
Zmiana wielkości czcionki:

Jaki wpływ ma psychika na zdrowie fizyczne?

Jaki wpływ ma psychika na zdrowie fizyczne?
[justify][size=3][font=sans-serif]Powszechnie znana, ustanowiona przez WHO definicja zdrowia to „dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny”, nie tylko brak problemów medycznych lub niepełnosprawności. Istotą prawidłowego rozumienia pojęcia zdrowie jest ujmowanie go holistycznie, biorąc pod uwagę fakt, że istnieją zależności pomiędzy zdrowiem psychicznym i fizycznym. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Możemy mówić o dobrostanie [b]zdrowia fizycznego [/b]wtedy, gdy w naszym organizmie nie występują żadne nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem układów i narządów wewnętrznych. Nie występują też żadne dolegliwości, które wskazywałyby na chorobę oraz nie zostały orzeczone niepełnosprawności. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Zdrowie psychiczne[/b] jest bardziej złożone, ponieważ dzieli się na zdrowie emocjonalne i umysłowe. Emocjonalne jest związane z utrzymaniem prawidłowego poziomu równowagi psychicznej, która charakteryzuje się  umiejętnością zarządzania stresem, agresją, lękiem, czy innymi emocjami. Zdrowie umysłowe natomiast wiąże się ze sprawnością intelektualną, zdolnością do logicznego myślenia, które często są związane z uwarunkowaniami genetycznymi. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wyróżnia się także [b]zdrowie społeczne[/b], które ma związek ze zdolnościami interpersonalnymi i adaptacyjnymi, jak również zdrowie duchowe, odzwierciedlające się w postrzeganiu indywidualnej hierarchii wartości prowadzących do uzyskania „spokoju ducha”. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Najważniejszymi determinantami wpływającymi na stan zdrowia są:[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]czynniki biologiczne (geny)[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]styl życia[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]czynniki środowiskowe[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]opieka zdrowotna[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zależnością zdrowia fizycznego  od psychicznego zajmuje się psychoneuroimmunologia, która wskazuje na silne powiązania ciała z psychiką, a dokładnie pomiędzy układem nerwowym i odpornościowym. Coraz więcej badań potwierdza teorię o tym, że układ immunologiczny (odpornościowy) reaguje na czynniki pochodzące z układu nerwowego, np. silne przeżywanie stresu związanego z różnymi wydarzeniami w życiu człowieka, wpływa znacznie na spadek produkcji limfocytów oraz komórek NK (Natural Killer), w organizmie a tym samym podatność na wystąpienie chorób. Jest możliwa również pozytywna odpowiedź immunologiczna, prowadząca do wzrostu poziomu i aktywności ww. komórek i limfocytów, co z kolei jest spowodowane przeżywaniem pozytywnych emocji. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj zdrowie emocjonalne, którego stan wydaje się być kluczowym zarówno na etapie profilaktyki jaki i w procesie zdrowienia. Warto więc dbać o właściwe odżywianie się oraz prowadzenie zdrowego stylu życia. Świadome podejście do tematu zdrowia psychicznego, unikanie kumulowania się stresu czy dbanie o pozytywne relacje z bliskimi aby zapewnić sobie jak najwięcej pozytywnych emocji pozwoli w dużym stopniu przyczynić się do wzmocnienia układu odpornościowego i nie pojawiania się chorób.  [/font][/size][/justify] [justify] [size=3][font=sans-serif]Marzena Hałasa, Pośrednik pracy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]___________________[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]https://sposobynastres.pl/psychoneuroimmunologia[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]https://www.psychiatria.pl/artykul/jak-psychika-wplywa-na-nasze-zdrowie/15976[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]https://www.doz.pl/czytelnia/a14345-Czym_wlasciwie_jest_zdrowie[/font][/size][/justify]