×
Zmiana wielkości czcionki:

Infografika

Infografika
[justify][color=#212529][size=3][font=sans-serif]W dobie dzisiejszej globalizacji komputerowej, wręcz koniecznym jest zaakceptowanie faktu, że bez komfortowego poruszania się w sieci informatycznej, codzienne funkcjonowanie może stać się coraz mniej ergonomiczne. Aby było to nieskomplikowane, intuicyjne i optymalne, tworzone są praktyczne rozwiązania przystosowywane jak najlepiej dla odbiorcy. Kluczowe kwestie w tym kontekście odgrywają grupy tematyczne ale także i wiekowe.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font=sans-serif]Osoby z niepełnosprawnością, nie zawsze mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw technologii. Z tego tytułu specjaliści systematycznie pracują nad ro[/font][/size][size=3][font=sans-serif]związaniami usprawniającymi korzystanie z serwerów i wykorzystywane ich w rehabilitacji społecznej i zawodowej.  W zależności od potrzeb oferowane są osobom z niepełnosprawnościami różnorakie rozwiązania, takie jak urządzenia lektorskie, notatniki, drukarki i maszyny brajlowskie, programy udźwiękawiające i powiększające, syntezatory mowy, audiobooki. Dużo większym wyzwaniem jest dostosowanie komputerów do ograniczeń osób sparaliżowanych. Obecnie, dają one możliwości porozumienia się, które wcześniej były zupełnie niedostępne. Istnieją urządzenia i programy umożliwiające obsługę komputera za pomocą ruchu gałek ocznych, a nawet takie, które interpretują fale mózgowe, przekładając je na określone komendy. Tworzone są programy wspomagające komunikację dla osób z porażeniami, uszkodzeniami narządów ruchu, programy multimedialne rozwijające percepcję, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, zdolności poznawcze, programy wspomagające terapię logopedyczną, rozwój dorosłych i dzieci dotkniętych dysharmonią rozwojową, programy dla osób niewidomych i niedowidzących.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Fundacja INPRIS, która specjalizuje się w ułatwieniu zrozumienia kwestii prawnych przez ogół społeczeństwa, udostępnia swoje pomoce w formie infografik. Infografik skierowanych dla osób bez, jak również z niepełnosprawnością. Odbiorcy, przytłoczeni masą informacji tekstowych sięgają chętniej po te materiały, które podane są w przejrzysty sposób właśnie w formie grafiki.[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Najbardziej popularnymi infografikami są: Canva, Piktochart, Venngage, Visme, Snappa, Wordle, Chartsbin, Google Chart Tool.[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Infografika to informacje przedstawione wizualnie w postaci zdjęć, rysunków, komiksów, map dostępu, czy ścieżek przejścia. Najbardziej rozpoznawalną na całym świecie infografiką jest mapa Londyńskiego Metra. Została stworzona w celu uproszczenia odbioru zagmatwanych połączeń kolejowych i przedstawiona jako rysunek kolorowych linii.[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Pamięć ludzka jest głównie wizualna. Z badań wynika, że zapamiętujemy o 65% więcej  informacji, kiedy są one przedstawiane w formie obrazów, to dlatego treści graficzne znacznie szybciej i na dłużej  pozostają w pamięci. Stanowią także jedną zrozumiałą komunikację dla osób posługujących się w różnych językach. Podobnież jak każdy potrafi określić co widzi na hieroglifach (według własnej, bez względu na słuszność interpretacji), tak obrazek przemawia w sposób czytelny, jawny, wyraźny.[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Właściwie zaprezentowana i przedstawiona grafika ma dużą moc przekazu. Kiedy wizualizacja zostaje zrozumiale opisana, całość staje się skuteczna w perswazji i przejrzysta. Dostępne aplikacje umożliwiają stworzenie estetycznej prezentacji.[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Tak więc, rynek nieustannie ewoluuje i koniecznym jest dostosowywanie się do jego wymogów. Światowy biznes, e-commerce przenosi się do globalnej wirtualnej sieci, bez umiejętności wprawnego poruszania się w nim aktywność zawodowa z czasem, co pewne, stanie się niemożliwa.[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font=sans-serif]Sylwia Nowakowska, [/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify]