×
Zmiana wielkości czcionki:

Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
[justify][size=3][font=sans-serif]Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują [b]nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.[/b] Zwiększenie kwot dofinansowań było oczekiwane przez podmioty zatrudniające osoby z niepełnosprawnością w związku z wzrostem kosztów wynagrodzeń spowodowanym między innymi wzrostem płacy minimalnej oraz sytuacją rynkową. [b]Nowe kwoty wynoszą:[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]2400 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]1350 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]500 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.[/font][/size][/li] [/ul] [size=3][font=sans-serif][b]W przypadku pracowników ze schorzeniami szczególnymi nowe kwoty wynoszą:[/b][/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]3600 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]2250 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]1100 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Nowe kwoty należy uwzględniać pierwszy raz we wnioskach składanych w lutym 2023 roku za okres obejmujący styczeń 2023 roku. W przypadku zatrudniania osoby ze stopniem znacznym z przyczyną niepełnosprawności zaliczoną do schorzeń szczególnych należy pamiętać że w przypadku pracodawców prowadzących działalność gospodarczą refundacja nie może przekroczyć 75 % kosztów płacy. W przypadku pozostałych stopni niepełnosprawności próg procentowy nie ma znaczenia z uwagi na wysokość minimalnego wynagrodzenia.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] Dariusz Dziuban,  Prawnik[/font][/size][/justify]