×
Zmiana wielkości czcionki:

Diagnoza zawodowa obejmująca sprawność osoby, a nie tylko objawy choroby

Diagnoza zawodowa obejmująca sprawność osoby, a nie tylko objawy choroby
[justify][size=3][font=sans-serif]ICF w przeciwieństwie do innych klasyfikacji określa upośledzenie, jako problem zarówno funkcjonowania człowieka jak i struktury ciała powiązanych z różnymi stanami chorobowymi. Dwie osoby cierpiące z powody tego samego schorzenia mogą charakteryzować się różnymi stanami funkcjonowania, a dwie osoby o tym samy stanie funkcjonowania niekoniecznie chorują na tą samą chorobę. Dzięki temu klasyfikacja ta może być wykorzystana w profilaktyce lub określaniu potrzeb osób niepełnosprawnych.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]ICF ocenia funkcjonowanie i niepełnosprawność człowieka, co stanowi o użyteczności tego modelu w badaniach klinicznych, badawczych, edukacyjnych, ekonomicznych a także związanych z realizacją celów polityki społecznej. W zastosowaniu ICF, jedynej istniejącej klasyfikacji, która jest oparta na holistycznej ocenia człowieka, w procesie poradnictwa zawodowego analogicznie jak w medycynie praktycznej, można upatrywać następujących zastosowań[sup]1[/sup]:[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Diagnoza zawodowa obejmie sprawność osoby a nie tylko objawy choroby.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Umożliwi opisanie wyniku diagnozy w języku uniwersalnym, który pozwala na ocenę zmian następujących w czasie obserwacji osoby, ocenę skuteczności stosowanych metod i strategii wsparcia oraz dokonywania ich w skali indywidualnej, ale również zbiorowej, jako określonej populacji.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Przyczyni się do edukacji społeczeństwa w temacie nowego spojrzenia na funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej poprzez uświadomienie, że jakość życia osób niepełnosprawnych zależy nie tylko od stanu zdrowia, ale przede wszystkim od związanej z nim sprawności i możliwości realizowania się np. na polu zawodowym.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]W przyszłości może również wpłynąć na kształtowanie się polityki społecznej i usuwanie barier środowiskowych poprzez dostarczanie rzetelnych danych statystycznych skali zjawiska upośledzenia sprawności w odniesieniu do funkcji organizmu i wpływie czynników kontekstowych na funkcjonowanie człowieka, w tym szczególnie w kontekście aktywności zawodowej,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Stanowić może o rozwoju narodowych baz danych w tym obszarze.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Określenie algorytmów kwalifikacji pozwalających na otrzymanie zabezpieczeń społecznych.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Przyczyni się do opracowania klasyfikacji czynnika osobowego i dokładnych operacyjnych definicji kategorii do celów badawczych.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Umożliwienie praktycznych zastosowań w poradnictwie zawodowym dzięki informatyzacji i przygotowanym formularzom do opisu przypadków.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Promowanie wykorzystania klasyfikacji ICF w badaniach naukowych.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Stworzenie ośrodków szkoleniowych zajmujących się klasyfikacją ICF w poradnictwie zawodowym dla osób niepełnosprawnych.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Dalsze badania nad czynnikami środowiskowymi w celu identyfikacji i udostępnienia szczegółowych informacji do opisu środowiska zarówno standardowego jak i rzeczywistego.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Niezbędne jest używanie kategorii Funkcje i Struktury łącznie z kategoriami Aktywności i Uczestniczenie. Przez te działania ICF stanowi ramy pojęciowe, które służą zrozumieniu funkcjonowania człowieka i projektowania nowej jakości usług w ramach rehabilitacji kompleksowej – w tym związanej z rehabilitacją zawodową i działalnością Agencji Zawodowych dla osób niepełnosprawnych.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] Agnieszka Chmielewska,  Psycholog _______________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif]1. Wilamowska –Pietruszyńska A., Bilski D, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy rozwiązania. Nr II/2013 , 7[/font][/size][/justify] [justify][/justify]