×
Zmiana wielkości czcionki:

Jakie wsparcie finansowe może otrzymać osoba niepełnosprawna i jej opiekunowie?

Jakie wsparcie finansowe może otrzymać osoba niepełnosprawna i jej opiekunowie?
[justify][size=3][font=sans-serif]Statystycznie osoby niepełnosprawne w krajach Unii Europejskiej stanowią ok. 15% populacji. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]W Polsce, niepełnosprawnych mieszkańców było ok. 5,5 mln, czyli 14,3%, w tym 4 450 tys. posiadało [/font][/size][size=3][font=sans-serif]prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Dane te przytaczane są w czasie przeszłym ponieważ [/font][/size][size=3][font=sans-serif]z całą pewnością takich osób przybywa. Aby móc zapewnić im byt i prawidłowe funkcjonowanie w [/font][/size][size=3][font=sans-serif]społeczeństwie każda osoba z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą liczyć na wsparcie, w [/font][/size][size=3][font=sans-serif]tym także wsparcie finansowe mające na celu zaspokojenie ich potrzeb.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [b]Pomoc udzielana jest w różnej formie:[/b] [ul] [li]zasiłków, [/li] [li]świadczeń, [/li] [li]dotacji, [/li] [li]projektów szkoleniowych i stażowych, [/li] [li]miejsc opieki dziennej i całodobowej [/li] [li]oraz zajęć skierowanych do tej właśnie grupy.[/li] [/ul] [b]Przyglądając się głównie wsparciu finansowemu każda dorosła osoba z niepełnosprawnościami i jej opiekun może otrzymać takie wsparcie z tytułu:[/b] [justify][/justify] [ul] [li]Renta socjalna Jest to renta wypłacana osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy. W 2018 roku renta dla osób niepełnosprawnych została zrównana z najniższą rentą wypłacaną przez ZUS. Wnioski można składać w Jednostce Organizacyjnej ZUS.[/li] [/ul] [justify][/justify] [ul] [li]Zasiłek pielęgnacyjny To zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnego bytowania z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.[/li] [/ul] [justify][/justify] [ul] [li]Zasiłek stały Zasiłek ten  przysługuje osobom, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy. Oznacza to, że może je otrzymać: osoba starsza, lub osoby z niepełnosprawnością. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.[/li] [/ul] [ul] [li]Zasiłek okresowy Zasiłek ten może być przyznany osobom i rodzinom ze względu na np. długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.[/li] [/ul] [ul] [li]Zasiłek celowy Zasiłek przyznawany  w szczególności na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.[/li] [/ul] [ul] [li]Zasiłek mieszkaniowy Forma pomocy pozwalająca na pokrycie czynszu, kosztów eksploatacji mieszkania oraz opłat za media. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.[/li] [/ul] [ul] [li]Specjalny zasiłek opiekuńczy Jest to świadczenie pieniężne dla osób które rezygnują z zatrudnienia lub go nie podejmują w celu sprawowania stałej opieki nad najbliższą poważnie niepełnosprawną osobą.  Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.[/li] [/ul] [justify] Marlena Gorycka Trener pracy ___________________ https://www.gov.pl https://www.pfron.org.pl https://www.mops.radom.pl[/justify]