×
Zmiana wielkości czcionki:

Wykorzystanie potencjału osób z niepełnosprawnościami w rozwoju firmy

Wykorzystanie potencjału osób z niepełnosprawnościami w rozwoju firmy
[justify][size=3][font=sans-serif]Niezwykle ważną kwestią w rozwoju organizacji wpływającą na konkurencyjność firmy na rynku pracy oraz jej skuteczność w realizacji wyznaczonych celów jest umiejętne zarządzanie potencjałem ludzkim. Można wyróżnić potencjał ilościowy czyli liczbę pracowników zatrudnionych w firmie oraz potencjał jakościowy, pod którym kryją się kompetencje, np. twarde czyli wiedza ogólna i specjalistyczna, predyspozycje intelektualne, emocjonalne i interpersonalne, umiejętności miękkie czyli: współpraca w grupie, komunikowanie się, zaangażowanie, zdolność przystosowania się, motywacja, asertywność, wytrwałość, postawa, samodyscyplina i samorealizacja. Można zaliczyć tu też wymiar fizyczny rozumiany jako płeć, wiek, stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Rozwijanie potencjału zawodowego pracowników z niepełnosprawnościami jest niewątpliwie działaniem wielokierunkowym i wielowymiarowym, to nie tylko dbanie o samego niepełnosprawnego pracownika poprzez dostosowanie pod jego potrzeby stanowiska pracy, ale dbanie o cały zespół pracowniczy. Rodzaj niepełnosprawności nie powinien różnicować potrzeb pracownika niepełnosprawnego w zakresie wykorzystania jego potencjału, aby w pełni wykorzystać potencjał zespołu pracowniczego wszyscy powinni zostać objęci podobnym wsparciem.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Co można zrobić aby lepiej wykorzystać potencjał pracowników z niepełnosprawnościami?[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Zatrudniać pracowników z niepełnosprawnościami na stanowiskach adekwatnych do kwalifikacji i kompetencji jakie posiadają - nie zaniżać, ani nie zawyżać.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zlecać zadania o podobnym stopniu trudności i ważności jak pozostałym pracownikom. To stwarza szanse na wykorzystanie przed osobę swoich kompetencji. Nie zakładajmy, że osoba sobie z zadaniem nie poradzi.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Stwarzać takie same szanse na rozwój osobisty i zawodowy, traktować na równi z innymi pełnosprawnymi pracownikami.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pytać o potrzeby, nie narzucać i nie zakładać z góry czego oczekują.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Nie stygmatyzować i nie dyskryminować. Osoby z niepełnosprawnościami nie potrzebują szczególnego traktowania z uwagi na niepełnosprawność wynikającą ze schorzenia.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Wspierać, ale „nie przesadnie”, podobnie jak innych pracowników, nie dawać odczuć, że w związku z niepełnosprawnością są „inni”.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Motywować do pracy oraz podnoszenia kwalifikacji, doceniać wykonywaną pracę nie tylko premią, ale także słownym uznaniem, niewątpliwie wpłynie to na wzrost satysfakcji z pracy oraz zmotywuje do podejmowania kolejnych działań.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pozwolić na podejmowanie własnych inicjatywach, wdrażanie własnych pomysłów i rozwiązań. Często osoby z niepełnosprawnościami mają odmienne doświadczenia i posiadają zdolność do postrzegania problemu z szerszej perspektywy niż pozostali pracownicy.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Można stworzyć możliwość pracy hybrydowej, dofinansować szkolenia, ułatwić transport do miejsca pracy.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zaoferować stabilne warunki zatrudnienia- umowę o pracę na czas nieokreślony, da to poczcie stabilności i bezpieczeństwa, co przedłoży się na efektywność pracy.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Osób z niepełnosprawnością psychiczną, nie angażować w zadania odpowiedzialne, pod presją czasu, które generują u nich dodatkowy stres. Ważna jest tu dobra atmosfera w pracy i wsparcie zespołu.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Nie można zapominać o pozostałych członkach zespołu pracowniczego. Ważnym jest utrzymanie dobrej atmosfery, dobrych relacji i wzajemnego szacunku. Wymiana doświadczeń oraz połączenie różnych umiejętności pracowników pozwala na efektywną współpracę.  [b]Jakie płyną korzyści z zatrudniania i rozwijania potencjału pracowników z [/b][b]niepełnosprawnościami?[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Jeśli dobrze wykorzystać potencjał osoby z niepełnosprawnością można zyskać nie tylko cenny kapitał, ale także pracownika lojalnego, zaangażowanego i zmotywowanego do działania. Często osoby z niepełnosprawnością jeżeli już znajdą pracę adekwatną do ich możliwości i kwalifikacji, rzadko ją zmieniają na inną.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pracownik niepełnosprawny nierzadko dysponuje doświadczeniami odmiennymi od reszty pracowników pełnosprawnych. Warto skorzystać i wziąć pod uwagę inny punkt widzenia, często to klucz do rozwiązania problemu, który z pozoru może wydawać się nie do przebrnięcia.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pracownik z niepełnosprawnością bywa źródłem zasobów ludzkim, które wypełnia lukę kompetencyjną. Osoby często mogą poszczycić się wysokimi kompetencjami i kwalifikacjami. [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Budowanie marki oraz pozytywnego wizerunku na lokalnym rynku. Aby wbić się w modną koncepcję zarządzania różnorodnością, warto wykorzystać potencjał osób z niepełnosprawnościami i zatrudniać takich pracowników w firmie. To właśnie różnorodność zaraz obok kapitału ludzkiego jest ważnym czynnikiem świadczącym o konkurencyjności i przewadze przedsiębiorstw.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Korzyści finansowe. Zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, pracodawca może skorzystać z szeregu ulg oraz dofinansowań do z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. (W celu pozyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszej Fundacji).[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Milena Faryna Trener Pracy[/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif]_________________[/font][/size] [justify][size=2][font=sans-serif][i]1. Szabała B., Zasoby osobiste a niepełnosprawność sensoryczna. UMCS, Lublin 2017.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]2. Barabas M. Wyuczona bezradność a zasoby osobiste osób niepełnosprawnych ruchowo. UMCS, Lublin[/i][/font][/size][i][size=2][font=sans-serif]2017.[/font][/size][/i][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]3. O. Speck, Niepełnosprawni w społeczeństwie, GWP, Gdańsk 2003.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]4. Hildt-Ciupińska K., Pawłowska-Cyprysiak K. Możliwość wykorzystania potencjału osób z [/i][/font][/size][i][size=2][font=sans-serif]niepełnosprawnościami w przedsiębiorstwie. Materiały informacyjne. CIOP-PIB. 2022.[/font][/size][/i][/justify] [justify][/justify]