×
Zmiana wielkości czcionki:

Dlaczego staż zawodowy nie jest wskazany dla każdego?

Dlaczego staż zawodowy nie jest wskazany dla każdego?
[justify][size=3][font=sans-serif]Staż zawodowy jest świetną okazją na rozwój doświadczenia zawodowego w określonej dziedzinie, nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych w danym zawodzie oraz szansą na zweryfikowanie posiadanych oczekiwań zawodowych. W konsekwencji, jest efektywną metodą aktywizacji zawodowej, polecaną szczególnie dla osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym, chcących przebranżowić się, a także wracających na rynek pracy po dłuższej przerwie w aktywności zawodowej.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Z drugiej strony jednak, staż zawodowy nie jest jednak polecany dla każdej osoby z niepełnosprawnością poszukującej zatrudnienia, a niekiedy, korzystniej będzie bezpośrednio podjąć pracę. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Szczególnie dotyczy to osób, które posiadają już doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, a tym samym dysponują niezbędnymi praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi do pracy na danym stanowisku. Zdarza się także, iż zalecany danej osobie z niepełnosprawnością kierunek rozwoju zawodowego, nie jest stricte związany z posiadanym doświadczeniem, jednak część z dotychczas wykonywanych zadań wpisuje się w zakres obowiązków na wskazywanym stanowisku.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Ponadto, niekiedy analiza dotychczasowej ścieżki zawodowej danego kandydata, potwierdza, iż odbywane staże zawodowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, gdyż w ramach tych dotychczas zrealizowanych, klient nie otrzymał jak dotąd oferty zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zdarza się także, że zalecane danemu kandydatowi z niepełnosprawnością zatrudnienie polega na realizacji prostych i powtarzalnych zadań oraz nie wymaga dysponowania specyficznymi, specjalistycznymi umiejętnościami. W takim wypadku przeszkolenie stanowiskowe w miejscu pracy, będzie bardziej efektywnym wsparciem niż staż zawodowy.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Co więcej, niekiedy po pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia zgłaszają się także kandydaci z niepełnosprawnością w wieku przedemerytalnym. Osoby takie, w zakresie etapów rozwoju kariery zawodowej są u jej schyłku, kiedy to, po osiągnięciu wymaganego wieku, często następuje rezygnacja z dalszego rozwoju zawodowego. Kierowanie takiego kandydata na staż zawodowy, byłoby nadmiarowym wsparciem.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Podsumowując, staż zawodowy jest skutecznym metodą aktywizacji, jednak w niektórych przypadkach, stanowi nadmierną pomoc, która opóźnia dostęp do długoterminowych korzyści oraz narzędzi ochronnych, które przewiduje umowa o pracę, jak m.in.: uzyskanie stabilnego zatrudnienia, dostęp do świadczeń pracowniczych, a także wyższe wynagrodzenie, szczególnie istotne, gdy dany kandydat nie pobiera renty z tytułu posiadanej niepełnosprawności.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Małgorzata Skorek[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Psycholog, doradca zawodowy[/font][/size][/justify] [justify][/justify]