×
Zmiana wielkości czcionki:

Szersza perspektywa widzenia, czyli sytuacja osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy

Szersza perspektywa widzenia, czyli sytuacja osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy
[justify][size=3][font=sans-serif]Narząd wzroku pełni zasadniczą rolę w funkcjonowaniu na co dzień, pomaga w poznawaniu rzeczywistości, zjawisk i przedmiotów. Jest wykorzystywany w codziennym życiu, w działalności praktycznej, począwszy od czynności samoobsługowych, związanych z toaletą, przygotowywaniem i spożywaniem posiłków, po czynności związane z nauką i pracą. Zmysł wzroku ma zdolność odbierania bodźców świetlnych z odległości, niezależnie od naszej woli, dlatego trudno jest przecenić rolę, jaką pełni w orientacji przestrzennej i lokomocji. Dzięki niemu obiekty są lokalizowane, a przeszkody wykrywane z odległości. Brak bądź poważne osłabienie wzroku powoduje trudności w poszczególnych obszarach funkcjonowania, takich jak: orientacja przestrzenna i poruszanie się, rozumienie pojęć, wykonywanie czynności dnia codziennego, sfera emocjonalna, funkcjonowanie społeczne, w tym zawodowe. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Niepełnosprawność narządu wzroku jest określana na podstawie oceny ostrości wzroku oraz pola widzenia. W wyniku tych badań możliwe jest wyróżnienie osób z całkowitym uszkodzeniem wzroku (osoba niewidoma) oraz osób z częściowym uszkodzeniem wzroku.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][color=black][size=3][font=sans-serif]Biorąc pod uwagę wykonywanie pracy zawodowej osoby niewidome pokonują trudności i ograniczenia, opanowując umiejętności wykonywania czynności i zadań zawodowych bez udziału wzroku. Wykorzystują w tym celu możliwości kompensacyjne (zastępcze) pozostałych zmysłów, a więc zmysłu dotyku, słuchu czy węchu. Człowiek ma bowiem możliwość wykonywania pracy w różny sposób. Wykonywanie jej za pomocą wzroku jest tylko jednym z nich. Również nowoczesny sprzęt techniczny, a zwłaszcza elektroniczny o charakterze zastępczym, specjalnie przeznaczony dla tej grupy osób niepełnosprawnych, w znacznym stopniu redukuje trudności pracowników niewidomych przy wykonywaniu pracy zawodowej.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=black][size=3][font=sans-serif]Praca jest niezwykle ważnym elementem naszego życia. Daje nie tylko możliwość zarobku, ale również umożliwia kontakty interpersonalne. Niezależność osobista w przypadku osób niewidomych stawia często spore ograniczenia dla tego typu interakcji. Dlatego miejsce pracy może być dla osób z niepełnosprawnościami niezwykle wartościowe. Wybranie odpowiedniego miejsca umożliwi spełnienie obu tych warunków. Z każdym rokiem zwiększa się liczba osób niewidomych, które są aktywne zawodowo. Dzieje się to przede wszystkim dzięki rozwijającym się technologiom, co daje możliwości pracodawcom do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=black][size=3][font=sans-serif]Czynników, na które należy zwrócić uwagę przy szukaniu zawodu przez osobę niewidomą, jest kilka. Przede wszystkim jest to stopień utraty wzroku oraz stopień doświadczenia zawodowego. Oczywiście w trakcie poszukiwania zawodu należy skupiać się nie tylko na ograniczeniach, ale i umiejętnościach i kompetencjach danej osoby. [/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=black][size=3][font=sans-serif]Przed podjęciem pracy niezbędna będzie wizyta u specjalisty okulistyki. Pomoże on ocenić, czy dany zawód nie wpłynie negatywnie na wzrok. Przed wyborem warto umówić się również na wizytę u psychologa. Udzieli wsparcia w doborze odpowiedniego miejsca pracy oraz przygotuje na zaadoptowanie się z nowym miejscem.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=black][size=3][font=sans-serif]Dobranie odpowiedniego zawodu uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju wady wzroku. Osoba niewidoma powinna wziąć pod uwagę swoje możliwości oraz ograniczenia, aby miejsce pracy zapewniało jej bezpieczeństwo i komfort.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][b][color=black]Osoby niewidome i słabowidzące [/color][/b][color=black]— w podejmowanej pracy osoby niewidome będą działać z pomocą pozostałych zmysłów. Dlatego najlepiej sprawdzą się zawody oparte na słuchu (muzyk), rozmowie (psycholog lub konsultant telefoniczny) czy pracy rękami (masażysta).[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b][color=black]Osoby z krótkowzrocznością i nadwzrocznością[/color][/b][color=black] — taka osoba z pewnością nie będzie mogła zostać kierowcą. Trzeba odrzucić również wszelkie zawody wymagające starannego dopatrywania się, jak np. praca na wysokości. W takim przypadku warto zdecydować się na pracę ze słuchawką (np. konsultant telefoniczny) lub z komputerem (np. informatyk).[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b][color=black]Osoby z zaburzeniami widzenia barw[/color][/b][color=black] — w tym przypadku należy wykluczyć zawody, w których wymagane jest posługiwanie się barwami (malarz, kucharz itd.). Osoba z zaburzeniami widzenia barw sprawdzić się jednak może jako sekretarka, prawnik czy tłumacz.[/color][/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif] Rozwój technologiczny korzystnie wpłynął na sposób funkcjonowania osób niewidomych w kontekście wykorzystywania nowoczesnych urządzeń i programów znacząco usprawniając pracę zawodową ów osób. Jeszcze 20 lat temu osoba niewidoma lub słabowidząca mogła liczyć tylko na własny słuch i kilka dodatkowych urządzeń takich jak: zegarek brajlowski czy głośnomówiący, biała laska oraz pomoc psa - przewodnika. Obecnie coraz więcej pojawia się przedmiotów i aplikacji, czy programów, dzięki którym niepełnosprawność staje się mniej uciążliwa, a szanse – w edukacji czy na rynku pracy – bardziej wyrównane. Programy udźwiękawiające nadal jednak nie obsługują w pełni wszystkich systemów, które są wykorzystywane online. Wbrew pozorom oraz swoistym barierom istnieją na szczęście możliwości zdobycia zatrudnienia dla osoby, która ma dysfunkcję narządu wzroku. [color=black] W przypadku osób niewidomych oraz słabowidzących należy szukać takiego miejsca, w którym w trakcie pracy będzie można bazować na pozostałych zmysłach. Dlatego osoby niewidome często podejmują zawód jako:[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]doradca telefoniczny,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]masażysta, [/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]informatyk,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]socjolog,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]pracownik społeczny,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]matematyk,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]tłumacz,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]psycholog,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]copywriter[/color][/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Jednym z najlepszych rozwiązań w przypadku osób z dysfunkcją narządu wzroku w kontekście podjęcia zatrudnienia będzie praca na stanowisku copywritera. Copywriter zajmuje się tworzeniem wszelkich treści w celach marketingowych i sprzedażowych. Zatem osoba niedowidząca sprawdzi się jako autor treści umieszczanych w globalnej sieci – internecie. Dziś każdy biznes potrzebuje bardzo dobrego content marketingu. Aktywność w sieci to fundament dla każdej instytucji, przedsiębiorstwa, czy organizacji. Pomaga on w optymalizacji strony internetowej, umożliwia budowanie wizerunku marki, jest narzędziem niezbędnym do nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami. Pisanie i redagowanie odpowiednich treści na stronę jest bardzo specyficznym zajęciem, dość mocno absorbującym i pracochłonnym, dlatego też zazwyczaj tego typu zadania cedowane są na pracownika lub wręcz zatrudnia się nową osobę na to stanowisko. Charakter i specyfika zadań copywritera otwiera możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych niedowidzących i niewidomych drogą zdalną. Aby znaleźć zatrudnienie w aspekcie wprowadzania danych i redakcji tekstów należy zwrócić uwagę na stanowiska: [/color][/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]copywriter,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]autor tekstów,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]content specjalist,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]redaktor serwisu,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=black]tekster[/color][/font][/size][/li] [/ul] [justify][b][size=3][font=sans-serif][color=black] [/color][/font][/size][/b][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Networking to obecnie bardzo często spotykana forma zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Forma jest korzystna zarówno dla osoby z dysfunkcją wzroku jak i dla pracodawcy. Pozwala ograniczyć koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy dla pracownika jak i adaptacją budynku. Tworzenie i redagowanie treści na strony internetowe jest więc idealnym rozwiązaniem dla osób mających problemy ze wzrokiem. Sprzęt komputerowy, jako narzędzie pracy wraz z odpowiednim oprogramowaniem pozwala na zdobycie satysfakcjonującej pracy. Wykonując pracę w systemie zdalnym, zadaniowym copywriter może ustalić zazwyczaj własne godziny na pisanie, w których czuje się najbardziej efektywny. Praca w tej formie pozwala niewidomym ograniczyć bariery związane z dotarciem do siedziby firmy. Pojawiają się one w przypadku niedostępności obiektów oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Niewidomi i niedowidzący stanowią jedną z grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza. Dlatego cieszą fakty, że wśród członków i podopiecznych Polskiego Związku Niewidomych w minionych latach zwiększyła się liczba osób pracujących (największy przyrost w przedsiębiorstwach prywatnych, a największy spadek w spółdzielniach niewidomych).[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Szersza perspektywa widzenia, szczególnie potencjalnych pracodawców od wielu już lat pozwala na realizowanie się w aspekcie zawodowym osoby dotknięte dysfunkcją wzroku. Wierzę, że ta wzrostowa tendencja będzie się wciąż rozwijać dając korzyści i satysfakcję, zarówno pracodawcy, jak i osobie podejmującej zatrudnienie.[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Magdalena Pogódź[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Trener pracy [/color][/font][/size]___________________[/justify] [size=2][font=sans-serif][i]1. https://poltalento.pl/blog/najlepszy-zawod-dla-osoby-niewidomej[/i][/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]2. https://moznainaczej.edu.pl/tyfloedukacja-nowe-technologie-a-niezaleznosc-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzroku/[/i][/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]3. https://mywspieramy.org/porady/praca-dla-niewidomych/[/i][/font][/size] [justify][/justify]