×
Zmiana wielkości czcionki:

Koncentracja w pracy

Koncentracja w pracy
[justify][size=3][font=sans-serif]Podejmując aktywność zawodową, zależy nam by osiągać jak największe efekty, być skutecznym tak by czerpać z tego satysfakcję ale również korzyści finansowe. Przeszkodą w osiągnięciu takiego stanu jest brak koncentracji uwagi w pracy. Uwaga jest zagadnieniem dotyczącym psychologii poznawczej badanym od wielu lat. Ważnym zagadnieniem, które jest powiązane ze stanem uwagi jest świadomość. Uwaga jest to stan który poddaje selekcji informacje napływające z zewnątrz dbając tym samym o to żeby procesy poznawcze nie zostały przeciążone. Świadomość jest to natomiast stan, który odpowiada zdawaniu sobie sprawy przez osobę z zachodzących procesów psychicznych jakie zachodzą w umyśle oraz jaki napływają z zewnątrz. Oba podane pojęcia mają znaczenie w kontekście skupienia uwagi szczególnie w zakresie wykonywanej pracy. Uwaga jest na tyle ważnym konstruktem, który wpływa na bezpieczeństwo oraz podejmowanie działań w pracy, że jest też badana przed podjęciem pracy w niektórych zawodach. Przykładem są kierowcy zarówno pojazdów ciężarowych, jak i egzaminatorów jazdy, a także wszelkie służby odpowiadające za bezpieczeństwo obywateli. W przypadku zawodu kierowcy świadomie skupia on uwagę na sytuacji drogowej, tak aby nie dopuścić, bądź zareagować szybko w przypadku zagrożenia. Problemy bądź trudności w zakresie skupiania uwagi mogą prowadzić do ogromnych katastrof w zakresie ruchu drogowego. Takie analizy uwagi z jaką się skupiamy wynikają z ograniczonych możliwości przetwarzania przez ludzki umysł napływających bodźców. Musimy potrafić odróżnić, które napływające informację są dla nas istotne, a które są tylko dystraktorami i stanowią dla nas szum. Na przykład podczas czytania książki skupiamy się tylko na treści książki ignorując przy tym napływające dźwięki z ruchu ulicznego, bądź odbywającą się w danym momencie rozmowę. Proces skupienia uwagi, szczególnie ten wymagający dłuższego czasu skupiania się na jakimś elemencie, jest wyczerpujący i człowiek ma ograniczoną ilość czasu aby wypełniać podane zadanie bez uniknięcia błędów. Według badań przeprowadzonych na tak zwanych testach ciągłego wykonania prowadzony przez Jerrisona, gdzie osoby analizowały pojawiające się sygnały na pulpicie w długich odstępach czasowych , (sam test trwa 2-3 godziny) wykazano, że badani zaczynali popełniać błędy po około 45 minutach. Ważne jest aby w trakcie wykonywania zadania robić sobie krótkie przerwy, istotne jest także odpowiednie przygotowanie, to jest bycie wypoczętym, z zachowaniem odpowiedniej ilości snu, znaczenie ma także ruch fizyczny i dieta które pomagają wykorzystać pełny potencjał możliwości człowieka. Ponadto każde zażycie alkoholu, bądź innych używek ogranicza pełne wykorzystanie uwagi na wykonywanym zadaniu. Podane rozważania dotyczyły uwagi intensywnej w której opisywałam znaczenie głębokości skupienia uwagi na danej czynności. Prowadzone są również badania i dotyczą bardzo ciekawego zjawiska jakim jest uwaga ekstensywna. Co się dzieje, kiedy kończymy trudne zadanie w pracy i pozwalamy naszej uwadze po prostu popłynąć? Według danych z literatury, którą zamieściłam poniżej wtedy rolę w kwestii uwagi przejmuje poziom zmysłowy. Dostrzega on elementy pola percepcyjnego nie zauważane w momencie skupiania się tylko na jednym zadaniu, gdzie pole uwagi było wręcz blokowane w kwestii selekcyjnego skupiania się na zadaniu. Uwaga ekstensywna  jest elementem intuicji twórczej, wpływa także na grę zespołową u sportowców, dodatkowo jako nieszczelny filtr uwagi wpływa na generowanie pomysłów. Nie analizuje jednak rzeczywistości na tak głębokim poziomie jaki następuje w przypadku uwagi intensywnej. [/font][/size][/justify] [justify][font=sans-serif]Diana Machalska [/font][/justify] [font=sans-serif]Trener pracy [/font] [font=sans-serif] [/font] [font=sans-serif] [/font] [font=sans-serif]_____________________[/font] [size=2][font=sans-serif][i]Nęcka E. (2005). Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN[/i][/font][/size] [justify][size=2][font=sans-serif][i]Kolańczyk A. (2011). Uwaga ekstensywna. Model ekstensywności vs intensywności uwagi. Studia psychologiczne t.49[/i][/font][/size][/justify]