×
Zmiana wielkości czcionki:

Niepełnosprawność wśród studentów

Niepełnosprawność wśród studentów
[justify][size=3][font=sans-serif]Młodzi ludzie kształcąc się w szkołach średnich zastanawiają się nadal dalszą drogą edukacji, w której kolejnym krokiem często jest rozpoczęcie studiów wyższych. Wiąże się to z wieloma wyzwaniami, nie tylko w aspekcie nabywania specjalistycznej wiedzy, także jeśli chodzi często o zmianę miejsca zamieszkania, znalezienia środków na utrzymanie się, poznanie nowych osób często obawa przed akceptacją. Dla osób z niepełnosprawnością podana lista czynników zagrażających znacznie się wydłuża, przede wszystkim pojawiają się wątpliwości czy podane środowisko akademickie jest przystosowane do ich niepełnosprawności w aspekcie rozumienia innych studentów, infrastruktury jak i samego materiału, a także świadomości prowadzących w jaki sposób udzielać wsparcia nie powodując zranienia, bądź tworzenia kolejnych barier. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele się w tej kwestii zmieniło. Bazując na dostępnej literaturze można dostrzec, że zainicjowano wiele działań zmierzających ku zmianie postrzeganie samych osób z niepełnosprawnościami. Wcześniej była to ułomność osoby, z którą powinna sobie sama poradzić i dostosować do otaczającego środowiska w tym momencie to środowisko w tym aspekcie uczelniane stara się dostosować do potrzeb studentów szczególnie uwzględniając tych z posiadanymi niepełnosprawnościami. Bardzo dużym wsparciem okazały się dofinansowania państwowe, które wprowadziły szereg unowocześnień, oczywiście nie stało się tak od razu, dosyć długim procederem bo aż do 2018 roku było zachowanie, że uczelnie przeznaczały tylko połowę środków na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, a resztę na inne potrzeby uczelni ale w wyniku kontroli państwowej podobna sytuacja już nie występuje. W kwestii pojawiających się udogodnień należy zwrócić uwagę na wszelkie unowocześnienia architektoniczne występowanie wind, podjazdów, żółtych pasów. Ponadto pojawiły się asystenci osób z niepełnosprawnościami, biura na uczelniach które oferują pomoc, wsparcie badają ich potrzeby jednocześnie na nie odpowiadając. Według przeprowadzonych badań najczęściej uwzględniane są potrzeby w zakresie wsparcia finansowego, możliwość odbywania nauki według indywidualnego toku studiów, udostępnianie sprzętu komputerowego, dostosowywania form zaliczania, oraz zapewnienie zajęć dodatkowych i rehabilitacyjnych. Podkreślić należy, że zakres udzielanego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami jest różny. Często uzależniony od stopnia upublicznienia danego uniwersytetu. Uniwersytety publiczne mają większe możliwości do uzyskania różnorodnego sprzętu, stworzenia lepszych udogodnień, a także łatwiejszego zorganizowania wsparcia w postaci opiekunów, bądź asystentów. Prywatne uczelnie są w stanie także zorganizować wszelkiego rodzaju wsparcie, jednak często nie jest ono na tak wysokim poziomie jaki ma miejsce na uczelniach publicznych, zaletą uczelni prywatnych jest często bliższa odległość od miejsca zamieszkania. Dane  wskazują, że pomimo tak wielkich zmian jakie zaszły w ciągu ostatnich 30 lat, odsetek osób z niepełnosprawnościami, które studiują jest nadal bardzo niski, jest to około 7% wszystkich osób posiadających niepełnosprawności. Według pełnomocnika rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Pawła Wdówiaka szanse na zatrudnienie wśród osób które posiadają niepełnosprawność wzrastają o 70%, jeśli mają oni ukończone studia. Takie dane oraz informacje o pozytywnych zmianach, które zachodzą na uczelniach wyższych są dużą zachętą żeby rozpocząć edukację i zmienić swoje życie, niezależnie czy jest się osobą świeżo po egzaminie maturalnym, czy starszą. Tym bardziej, że dla studentów z niepełnosprawnościami są oferowane stypendia, a  sama wiedza które zostaje nabyta w ciągu studiowania jest bezcenna.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Kinga Golianek[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/justify] ________________________ [i][size=2][font=Arial, sans-serif]1. Czerw M., Karpuszenko E., Kukla D. (2019) .Niepełnosprawni w szkolnictwie wyższym - stan obecny perspektywy. Szkoła – Zawód – Praca nr 18[/font] [font=Arial, sans-serif]2. Kilian M. (2016). Studenci z niepełnosprawnościami: doświadczenia, potrzeby, wyzwania. Forum Pedagogiczne 1[/font][/size][/i]