×
Zmiana wielkości czcionki:

Medycyna pracy - jakie badania należy wykonać

Medycyna pracy - jakie badania należy wykonać
[justify][size=3][font=sans-serif]Medycyna pracy jest to dziedzina, która pozwala stwierdzić czy stan zdrowia pracownika pozwala mu na wykonywanie czynności wymaganych na danym stanowisku pracy. Oceny dokonuje [b]lekarz orzecznik [/b]na podstawie wywiadu lekarskiego i wyników przeprowadzonych badań. W trakcie rozmowy z pacjentem lekarz pyta o choroby przewlekłe, zażywane leki, nałogi, choroby występujące w rodzinie, przebyte w przeszłości urazy czy operacje. Może sprawdzić kręgosłup, osłuchać płuca, zmierzyć ciśnienie, a także zlecić wykonanie morfologii czy badania moczu. W razie potrzeby może też wysłać przyszłego pracownika do specjalisty. Jeśli jest on np. nauczycielem pracującym głosem, lekarz medycyny pracy może skierować go do laryngologa. Jeśli pracownik narażony jest na kontakt z kurzem i pyłami, może zlecić wykonanie RTG płuc i spirometrii. Na tym jednak rola lekarza medycyny pracy się nie kończy.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][b][size=3][font=sans-serif][b]Do pozostałych zadań tego specjalisty należą[/b]:[/font][/size][/b][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]informowanie o wszelkich zagrożeniach występujących na danym stanowisku pracy,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]informowanie o chorobach zawodowych mogących wystąpić na danym stanowisku pracy, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]diagnozowanie chorób zawodowych, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]zajmowanie się profilaktyką zdrowotną osób zatrudnionych, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Na wstępne badania lekarskie wysyłani są wszyscy nowi pracownicy, jeszcze zanim rozpoczną wykonywać swoje obowiązki. Ich celem jest oczywiście ustalenie, czy stan zdrowia przyszłego pracownika pozwala mu na wykonywanie określonych czynności. Zaświadczenie lekarskie, jakie pacjent otrzymuje po badaniach wstępnych ma ograniczony termin ważności. [b]W zależności od charakteru stanowiska badania wstępne do pracy mogą być ważne np. przez 2, 3 albo 5 lat.[/b] Później pracownik zostaje skierowany na tzw. badania okresowe.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Skierowanie do lekarza[/b] [b]medycyny pracy[/b] wystawia pracodawca. Jest on także zobowiązany pokryć koszty wszystkich badań lekarskich – wstępnych, okresowych oraz kontrolnych. Ponadto skierowanie do lekarza medycyny pracy powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach. Jeden trafia do lekarza, drugi do akt osobowych pracownika.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [b]Kiedy wybieramy się na wizytę, nie można zapomnieć, aby wziąć ze sobą następujące dokumenty:[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]dokument tożsamości; [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]oryginał skierowania na badania, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli takie posiadamy),[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif] całą dotychczasową dokumentację medyczną, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wypisy ze szpitali, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wyniki przeprowadzonych badań, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]zaświadczenie od psychologa (jeśli dane stanowisko pracy tego wymaga), [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]okulary/soczewki kontaktowe (jeśli je nosimy).[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [size=3][font=sans-serif]Elwira Wlazłowicz[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]____________[/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]Paszkowska Małgorzata; Medycyna pracy w systemie ochrony zdrowia w Polsce; Difin;2021[/i][/font][/size]