×
Zmiana wielkości czcionki:

Program "Aktywny Samorząd" rusza od 1 marca 2023 r.

Program
[justify][size=3][font=sans-serif][color=#2f2f37]Informujemy, iż PFRON w roku 2023 realizuje program „Aktywny samorząd” w którym wnioski przyjmowane będą od 1 marca 2023 roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Klienta (SOW). [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#2f2f37]„Aktywny samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych ubiegających się o wsparcie na zakup sprzętu czy edukację. Program składa się z dwóch modułów.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=#2f2f37]Pierwszy moduł [/color][/b][color=#2f2f37]dotyczy likwidacji: bariery transportowej, barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz udzieleniu pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=#2f2f37]Drugi moduł [/color][/b][color=#2f2f37]skupia się na wsparciu osób z niepełnosprawnością, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#2f2f37]Fundusz w 2023 r. zagwarantował wyższy budżet na realizację programu - wynosi 219,68 mln zł (w 2022 roku wynosił 199,57 mln zł).[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#2f2f37]W roku 2023 osoby niepełnosprawne mają możliwość złożenia wniosku nie wychodząc z domu, omijając przez to kolejki i bariery. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie [/color]SOW [color=#2f2f37]już od dnia 1 marca 2023 r. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą skorzystać w w/w systemie z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku, m.in.: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=#2f2f37]Ważne terminy dla osób z niepełnosprawnościami:[/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#2f2f37]1 marzec 2023 r. [/color][color=#2f2f37]rozpoczęcie naboru wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#2f2f37]31 marzec 2023 r. [/color][color=#2f2f37]termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#2f2f37]31 maj 2023 r. [/color][color=#2f2f37]upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę w (dotyczy wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2023 r.)[/color][/font][/size][/li] [li][color=#2f2f37][size=3][font=sans-serif]31 sierpień 2023 r. [/font][/size][/color][color=#2f2f37][size=3][font=sans-serif]termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I[/font][/size][/color][/li] [li][color=#2f2f37][size=3][font=sans-serif]10 październik 2023 r. [/font][/size][/color][color=#2f2f37][size=3][font=sans-serif]termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024[/font][/size][/color][/li] [li][color=#2f2f37][size=3][font=sans-serif]31 grudzień 2023 r. [/font][/size][/color][color=#2f2f37][size=3][font=sans-serif]zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku[/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#2f2f37]Karolina Kowalska[/color][/font][/size][/justify] [justify][color=#2f2f37][size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/color][/justify] __________________ [i][size=2]https://www.pfron.org.pl/[/size][/i]