×
Zmiana wielkości czcionki:

Diversity & Inclusion. Różnorodność w miejscu pracy

Diversity & Inclusion. Różnorodność w miejscu pracy
[justify][size=3][font=sans-serif]W ciągu ostatnich lat możemy zaobserwować zmianę podejścia do zarządzania różnorodnością w biznesie. Koncepcja "diversity" zaczyna gościć na stałe i nie wydaje się, aby miało być inaczej.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#000000]Pod hasłem różnorodność kryje się wszystko czyli to co różni ludzi, ale też to, co sprawia, że są do siebie chociaż trochę podobni. Może to być płeć, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, przynależność narodowa, a nawet status rodzinny. Jest to bardzo szerokie pojęcie dotyczące wszelkich możliwych różnic, zarówno tych widocznych, jak też niewidocznych, wrodzonych i nabytych. [/color][color=#000000]Diveristy jest szczególnie ważne w kontekście procesu rekrutacyjnego. Jeżeli głównym kryterium wyboru kandydatów będą kompetencje i umiejętności przy jednoczesnym odrzuceniu innych aspektów, to organizacje mogą zyskać wielu cennych pracowników. Zarządzanie różnorodnością w firmie dotyczy rozwijania strategii czy programów, które pomogą stworzyć przyjazne miejsce, wolne od barier, uprzedzeń i dyskryminacji na jakimkolwiek poziomie. Atmosfera dla poszanowania odmienności w miejscy pracy jest dużym wyzwaniem. Dlatego lider przyszłości według raportu ABSL to człowiek empatyczny, otwarty i transparenty w komunikacji. Na pierwszym miejscu powinien stawiać dobre samopoczucie i zdrowie zarówno swoje, jak też całego zespołu. Musi pracować wydajnie efektywnie, być elastyczny, przygotowany na zmiany i innowacje. Tworzyć takie środowisko pracy, aby zespół mógł prezentować czasem odmienne pomysły. Jest to tzw. inkluzywny styl zarządzania, polegający na angażowaniu wszystkich członków zespołu. Inkluzja czyli włączanie do życia i funkcjonowania firmy osób nietypowych i różnorodnych. Tak, aby kultura organizacyjna firmy pozwalała na promowanie wartości, norm i zwyczajów, docenianie różnorodnych talentów, jednocześnie zwalczając stereotypy. Podstawowym elementem takiej kultury jest uczciwość i szacunek do każdej osoby. Jednocześnie brak faworyzowania wybranych osób w kontekście podwyżek czy awansów. Dlatego do dobrowolnych działań firm w tej kwestii zaliczane są akcje pozytywne, przyczyniające się do wyrównywania szans w miejscu pracy oraz prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej związanej z różnorodnością.  [/color][color=#000000]Stwarzanie równych szans w miejscu pracy jest bardzo istotne z perspektywy niepełnosprawności. Dobry pracodawca potrafi zapewnić takie warunki osobie z niepełnosprawnością, aby czuła się równie dobrze w miejscu, jak inni pracownicy. Niepełnosprawność jest traktowana wtedy nie jako przeszkoda lecz jak dodatkowa cecha, którą należy wziąć pod uwagę. [/color][color=#000000]Podejmowanie działań z zakresu diversity to korzyści nie tylko ludzkie, ale też finansowe. W organizacjach, gdzie promowane są wartości takie jak : integracja zespołu, zróżnicowana kadra czy też akceptacja odmienności, osiągane wyniki są lepsze a zyski coraz wyższe. Do tego pracownicy są bardziej zmotywowani i zaangażowani. Zróżnicowane zespoły są bardziej kreatywne i innowacyjne.  [/color][/font][/size][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Wdrożenie diversity ma również charakter wizerunkowy, gdyż zwiększa atrakcyjność firmy na rynku pracy, tym samym cieszy się ona dużym zainteresowaniem kandydatów.  [/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Małgorzata Cymborska[/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]Trener pracy [/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]_______________________[/font][/size][/justify] [justify][font=sans-serif][i][size=2][color=#000000]Źródła: [/color][color=#000000]Why Diversity and Inclusion Matter (Quick Take), catalyst. org, 2020. [/color][color=#000000]Sektor nowoczesnych usług biznesowych 2021”, ABSL, 2021.[/color][/size][/i] [/font][/justify] [justify][/justify]