×
Zmiana wielkości czcionki:

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - diagnoza sytuacji w kontekście zadań aktywizacji zawodowej

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - diagnoza sytuacji w kontekście zadań aktywizacji zawodowej
[justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Osoby niepełnosprawne należą do grup społecznych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Znaczna część tych osób może i powinna pracować w odpowiednich warunkach. Sama kwestia zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest ważna nie tylko z powodu potrzeb, ale również potencjału zawodowego tego środowiska, który może być wykorzystany w miejscu pracy. Pod każdym względem korzystniej jest zatrudniać osoby niepełnosprawne niż ponosić gigantyczne koszty wynikające z bierności tej grupy społecznej. W kontekście znacznych obciążeń gospodarki wydatkami związanymi z niepełnosprawnością, jak również  co raz większych trudności na rynku pracy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na dane stanowisko pracy, rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych oraz podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne nabrało znaczenia ekonomicznego nie tylko dla jednostki ale całego społeczeństwa[sup]1.[/sup][/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Według Narodowej Strategii Integracji Społecznej osoby niepełnosprawne należą do grup podatnych na wykluczenie społeczne (Narodowa Strategia In- tegracji Społecznej dla Polski, 2004). Niepełnosprawność jest tym problemem, wokół którego skupiają się liczne inne zjawiska utrudniające tym osobom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Pomimo już 20 lat funkcjonowania ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wydania w tym okresie miliardów złotych (budżet PFRON w 2009 r. wynosił około 4,5 mld zł.), wskaźnik zatrudnienia tych osób jest ciągle niski. Dane statystyczne wskazują, że osoby z niepełnosprawnością dwa lub trzy razy częściej stają się bezrobotne i pozostają dłużej w stanie bezrobocia niż pozostała część pracującej populacji. To one pierwsze wypadają z rynku pracy i ostatnie na ten rynek wracają[sup]2[/sup].[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Agnieszka Chmielewska, [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]psycholog, doradca zawodowy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]_______________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]1. Broszura pt. „Zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych” powstała w ramach projektu „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”, Fundacja Fuga Mundi, Lublin 2013[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]2.  Piasecki M. (red), Zaczynam od nowa – system wsparcia społecznego i instytucjonalnego, Fundacja Fuga Mundi, 2011[/i][/font][/size][/justify] [justify][/justify]