×
Zmiana wielkości czcionki:

17 kwietnia Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

17 kwietnia Światowy Dzień Chorych na Hemofilię
[justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]17 kwiecień do Światowy Dzień Chorych na Hemofilię, która jest rzadką chorobą genetyczną. Hemofilia charakteryzuje się zaburzeniami krzepnięcia krwi, co powoduje bolesne wylewy do mięśni, stawów lub organów wewnętrznych. Zagrożeniem dla osoby chorej jest nawet niewielki uraz czy skaleczenie, dlatego codziennością stają się wizyty w szpitalu oraz zabiegi ratujące życie i bolesne podawanie leków.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Szacuje się, że na całym świecie na hemofilię choruje około 350 tysięcy osób. Jak Podaje Światowa Federacja Chorych na Hemofilię zdecydowana większość i przede wszystkim mieszkańcy krajów rozwijających się i biednych, praktycznie pozbawiona jest szans leczenia z powodu zbyt wysokich kosztów terapii.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]W Polsce na hemofilię i inne wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi cierpi ponad 3,5 tysiąca osób. Chorych jest najprawdopodobniej dużo więcej, ponieważ nie wszystkie przypadki są wykrywane i diagnozowane. Mała grupa pod względem liczby pacjentów, stanowi niewielka część ogólnej populacji, ale duży problem społeczny. Jest to spowodowane koniecznością częstych hospitalizacji i wysokich kosztów leczenia.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Zdrowie, prawidłowy rozwój, a często także życie chorych na hemofilię zależy od dostępności odpowiednich koncentratów czynników krzepnięcia. O zaopatrzeniu osób chorych w niezbędne leki świadczy wskaźnik rocznego zużycia koncentratu czynnika krzepnięcia VIII w przeliczenia na mieszkańca kraju. Według wyliczeń Światowej Organizacji Zdrowia powinien on wynosić minimum 2.0. W Polsce wskaźnik ten jest niższy. Przyjęty na najbliższe lata Narodowy Program Leczenia Hemofilii ma na celu poprawę leczenia poprzez lepsze zaopatrzenie w koncentraty czynników krzepnięcia.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Chory na hemofilię, który ma zapewnioną odpowiednią i wystarczającą ilość leku, może być zdrową i sprawna osobą.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][b][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Hemofilia – przyczyny, objawy, skutki, leczenie[/font][/size][/color][/b][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Krew zawiera czynniki odpowiadające za proces krzepnięcia. W tym procesie uczestniczą białka, które wraz z płytkami krwi warunkują prawidłowy przebieg krzepnięcia krwi. Częściowy lub całkowity brak jednego z czynników jest bezpośrednią przyczyną hemofilii czy też innej skazy krwotocznej.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Hemofilia A spowodowana jest niedoborem lub brakiem czynnika krzepnięcia VIII, który w układzie krzepnięcia krwi odgrywa jedną z najważniejszych ról. Przyczyną hemofilii B jest niedobór czynnika IX, którego rola jest równie ważna. Obie choroby mają identyczny obraz kliniczny i chorują na nie wyłącznie mężczyźni.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Kolejną skazą krwotoczną jest choroba von Willebranda, od nazwiska fińskiego lekarza, który zdiagnozował podobne objawy skazy krwotocznej u grupy mieszkańców Wysp Alandzkich. Chorobę powoduje czynnik odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie płytek krwi oraz poziom czynnika VIII. Niedobór czynnika von Willebranda występuje w takim samym stopniu u kobiet jak i u mężczyzn. Przebieg choroby jest zwykle łagodny lub bezobjawowy, dlatego liczba zarejestrowanych chorych jest dużo mniejsza niż w rzeczywistości.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Krwawienia w hemofilii mogą być pourazowe oraz samoistne. Najczęściej występują wylewy krwi do stawów i mięśni, znacznie rzadziej do mózgu. Zewnętrzne objawy jak na przykład nadmierna skłonność do siniaków, częste krwawienie z nosa, przedłużające się obfite miesiączki powinny być sygnałem do skonsultowania się z lekarzem hematologiem.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Hemofilia i inne skazy krwotoczne są chorobami nieuleczalnymi, dziedzicznymi, zagrażającymi niepełnosprawnością spowodowaną głównie wylewami krwi do stawów.[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Leczenie polega przede wszystkim na dożylnym podawaniu koncentratu brakującego czynnika krzepnięcia krwi. [/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] Anna Ciemięga[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]____________________________[/font][/size][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]https://www.gov.pl/web/zdrowie/swiatowy-dzien-chorych-na-hemofilie[/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#000000][size=3][font=sans-serif]https://hematoonkologia.pl/aktualnosci/news/id/3875-swiatowy-dzien-chorych-na-hemofilie-17-kwietnia[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify]