×
Zmiana wielkości czcionki:

Osoby głuchoniewidome w społeczeństwie

Osoby głuchoniewidome w społeczeństwie
[justify][size=3][font=sans-serif]Osoby głuchonieme to takie, które jednocześnie posiadają uszkodzenie słuchu jak i wzroku. Warto zauważyć, że osoby z tą niepełnosprawnością bardzo często dotykają różnego rodzaju ograniczenia, zarówno w aspektach funkcjonowania psychicznego, fizycznego jak i społecznego. Zdarza się również, że osoby głuchonieme czasami są całkowicie wykluczone z pewnych obszarów ze względu na brak możliwości prawidłowego funkcjonowania i odbioru.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wyróżnia się jeszcze osoby [b]głuchoniewidome/ z głuchoślepotą[/b], czyli niepełnosprawnością gdzie w dominującym stopniu jest uszkodzony słuch i wzrok. Wrodzona głuchoślepota to ograniczenia w normalnym rozwoju, brak możliwości poznawania rzeczywistości czy funkcjonowania w codziennym świecie.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Daniel Alvarez zaproponował podział populacji osób głuchoniewidomych na:[/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]osoby z głuchoślepotą wrodzoną o niskim poziomie funkcjonowania oraz niskim poziomie intelektualnym[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]osoby z głuchoślepotą wrodzoną o przeciętnym lub wysokim poziomie funkcjonowania oraz o wysokim lub przeciętnym poziomie intelektualnym[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Ciekawostką jest, że osoby metody porozumiewania się osób z głuchoślepotą wrodzoną są zależne od od tego z jakiego środowiska wywodzą się osoby z tą niepełnosprawnością:[/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]niesłyszący od urodzenia z brakiem wzroku do ok. 5. roku życia – predyspozycja do porozumiewania się językiem migowym lub innymi niewerbalnymi sposobami komunikacji[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]niewidomi od urodzenia z brakiem słuchu do 5. roku życia – mowa ustna i pozawerbalne sposoby komunikacji[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]osoby niesłyszące oraz niewidome od urodzenia – wykorzystują sposób porozumiewania się tzw. „mowa do ręki”.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Osoby z niepełnosprawnością jaką jest bycie osobą głuchoniewidomą, mają bardzo dużą trudność w komunikacji z otoczeniem. W tym przypadku należy korzystać ze specjalnych metod porozumiewania się, aby przekazać określoną informację.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Aleksandra Surma-Wiśniewska[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]___________________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif]Zob. Zaorska M., [i]Osoba głuchoniewidoma niepełnosprawna intelektualnie we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej i społecznej, [/i][w:] red. Chodkowska M, Osik-Chudowolska D., [i]Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata, [/i]Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]  [/font][/size][/justify] [justify][/justify]