×
Zmiana wielkości czcionki:

Dyskryminacja w pracy osób z niepełnosprawnością

Dyskryminacja w pracy osób z niepełnosprawnością
[justify][size=3][font=sans-serif]Posiadanie niepełnosprawności nie jest trudnością, która jest skutkiem współczesnej cywilizacji ale występuje od początku ludzkości. Pomimo tego osoby z niepełnosprawnościami nadal się marginalizowane oraz ich potrzeby często są ignorowane. Postawa społeczeństwa powoli ulega poprawie, zaczęto bardziej uświadamiać ludzi, że niektóre nazewnictwa są krzywdzące na przykład mówienie "osoba niepełnosprawna". W którym minimalizuje się postać osoby, a uwydatnia dane schorzenie, zaleca się by używać "osoba z niepełnosprawnościami", w którym dominuje postawa osoby. Dodatkowo dostrzega się zmiany w zakresie architektury, podjazdy do budynków, sygnalizacje także dźwiękowe, czy specjalnie zaprojektowane kostki brukowe, tak żeby można było wyczuć pod stopami kraniec jezdni. Ponadto dofinansowania dla osoby opiekującej się osobą z niepełnosprawnościami czy dofinansowania na przykład na zrobienie uprawnień na prowadzenie pojazdów. Pomimo tych wszystkich starań sytuacja osób z niepełnosprawnościami nadal jest trudna i znacznie odbiegająca od sytuacji osób pełnosprawnych. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Doskonale podane różnice widać w kontekście zatrudnienia gdzie według danych z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami wynosi 28,8%, natomiast osób pełnosprawnych 81% są to ogromne dysproporcje. Wynikają one z wielu czynników, są to elementy będące zarówno na rynku pracy jak i wśród zachowania osób z niepełnosprawnościami. Często pracodawcy słysząc, że ktoś ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie chce go zatrudnić. Pracodawcy obawiają się częstych zwolnień gorszej efektywności, niewystarczającego wykształcenia czy braku doświadczenia, nadal dla wielu pracodawców, pomimo tylu lat informowania, ciągłych starań w zakresie zmiany podanej sytuacji jest to coś nowego zatrudnić kogoś kto ma stopień niepełnosprawności. Kolejnym aspektem są utrudnienia architektoniczne, nadal wiele budynków, nie posiada wind, odpowiednich wejść ułatwiających na wjazd z użyciem wózka, czy nie chcą zapewnić odpowiednich warunków w zakresie sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków zawodowych i chociaż mają szansę na uzyskanie dofinansowania na podobne zabiegi jednak nie chcą się podjąć starań w tym zakresie. Dodatkowo pozostaje kwestia także samych osób z niepełnosprawnościami, którzy często nie chcą się podjąć pracy z powodu lęku, przed utratą świadczeń tak trudnych do uzyskania. Co więcej są osoby, które twierdzą, że ich wysokość jest na tyle zadowalająca, że wręcz nie opłaca im się podjąć pracy zawodowej.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] Warto także poruszyć kwestię wykształcenia osoby z niepełnosprawnościami posiadają znacznie gorsze wykształcenie (34,1%) niż osoby pełnosprawne (61,7%). Osoby posiadające wyższe wykształcenie, które mają niepełnosprawność są dwa razy częściej zatrudniani niż osoby nie posiadające podanego wykształcenia. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Niewątpliwie nadal warto uświadamiać społeczeństwo, że zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością pozwala na zyskanie tak samo wartościowego pracownika jak i osoby z pełną sprawnością, jednak nie należy zapominać o tym że bardzo istotne w sytuacji osób z niepełnosprawnościami jest staranie o podniesienie swoich kwalifikacji tak, żeby stać jak najbardziej atrakcyjnym na rynku pracy i tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] Kinga Golianek Trener pracy _____________ [justify][size=2][font=sans-serif][i]https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-kap/zakonczone-projekty/wsparcie-osob-ze-stwar/statystyki-dotyczace-poziomu-wyksztalcenia-on/[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]https://niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=80&print=1[/i][/font][/size][/justify]