×
Zmiana wielkości czcionki:

Empatia jako ważna cecha osobowości

Empatia jako ważna cecha osobowości
[justify][size=3][font=sans-serif]Empatia to zdolność do współodczuwania stanów emocjonalnych drugiego człowieka czyli umiejętność wyobrażania sobie jego uczuć i emocji (empatia emocjonalna) oraz zdolność odczytywania sposobu myślenia drugiej osoby (empatia poznawcza), pomaga zrozumieć jej decyzje, postawy i działania. Według psychologów empatia świadczy o wysoko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. Posiadanie empatii zależy od relacji z rodzicami we wczesnym dzieciństwie, od środowiska, w którym dorastamy, a także od ludzi których spotykamy na swojej drodze.  [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Człowiekiem empatycznym nazywamy osoby, które potrafią zrozumieć postawy, zachowanie czy też działania innych ludzi dzięki umiejętności wczuwania się w ich stan wewnętrzny. Człowiek empatyczny potrafi spojrzeć na rzeczywistość czyimiś oczami i wyobrazić sobie, co druga osoba czuje, co przeżywa, a nawet przeżywa poszczególne zdarzenia razem z nią lub wspólnie cieszy się z osiągnięć albo płacze nad porażką.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]U niektórych empatia jest bardziej rozwinięta, a u innych można zauważyć kompletny jej brak. Brakiem empatii kieruje się egocentryk. To osoba samolubna, oceniająca świat według swoich doświadczeń i obserwacji, że świat jest taki jak się jej wydaje. To osoba, która skupiają się na własnych potrzebach i interesach bez zwracania uwagi na potrzeby jakie mają inni ludzie, stawia siebie w centrum zainteresowania i ignoruje położenie innych. Dzieci nawet do siódmego roku życia potrafią być egocentrykami, są nieświadomie skoncentrowane na sobie co oznacza, że nie potrafią wczuć się w sytuację, w której znajduje się inna osoba lub dziecko i wydaje im się, że tylko one są w centrum uwagi. Dopiero z czasem świadomość rozwija się i dziecko nabywa stopniowo cechy empatii. Na rozwój empatii z pewnością mają wpływ rodzice na wczesnym etapie rozwoju następnie środowisko w jakim dziecko dorasta oraz osoby z jakimi ma kontakt co powoduje różny poziom empatii u każdego człowieka.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Czy można nauczyć się współodczuwania stanów emocjonalnych drugiego człowieka, czy ktoś kto przez całe dotychczasowe życie nie zwracał uwagi na innych i nie zajmował się ich uczuciami i emocjami może się zmienić? Zapewne tak choć nie jest to łatwy proces. Często wymaga zaistnienia wspomagającego bodźca czy też zdarzenia, które w pewien sposób wpłynie na postrzeganie rzeczywistości w inny niż dotychczasowy sposób. Może to być bezinteresowna pomoc innego człowieka,  spędzenie dnia w schronisku dla zwierząt lub na oddziale dziecięcym w szpitalu. Pewne zdarzenia potrafią zmienić samopostrzeganie otaczającego świata i tym samym przyczynić się do odczytywania uczuć i emocji innych ludzi. Empatii można się nauczyć, ale trzeba chcieć otworzyć się na innych. Ważna jest decyzja o chęci pracy nad sobą, uważne obserwowanie sytuacji, słuchanie i rozumienie tego co się słyszy, umiejętne nazywanie własnych uczuć ich komunikowanie oraz odbieranie sygnałów wysyłanych przez innych ludzi.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zdolność empatii ułatwia życie jest przydatna w relacjach międzyludzkich, w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością, ułatwia budowanie więzi koleżeńskich, małżeńskich, rodzicielskich oraz zawodowych. Ludzie empatyczni są przeważnie otoczeni przyjaciółmi, a ich relacje opierają się na wzajemnej pomocy. Empatia jest ważną cechą wśród wielu zawodów jak np. terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli, policjantów, pielęgniarek, lekarzy oraz trenerów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Edyta Osypiuk[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]___________________[/font][/size][/justify] [size=2][font=sans-serif][i]https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/emocje/co-to-jest-empatia-definicja-czy-mozna-nauczyc-sie-empatii-aa-iqwc-WKxk-eQMM.html (dostęp z dn. 24.04.2023)[/i][/font][/size]