×
Zmiana wielkości czcionki:

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Światowy Dzień Własności Intelektualnej
[justify][size=3][font=sans-serif]W miesiącu kwietniu obchodzony był światowy dzień własności intelektualnej. Strona europarl.europa.eu podaje definicję własności intelektualnej jako „ogół praw wyłącznych przyznawanych z tytułu twórczości intelektualnej. Obejmuje dwa rodzaje praw: własność przemysłową, na którą składają się wynalazki (patenty), znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, oznaczenia pochodzenia, oraz prawo autorskie, na które składa się własność artystyczna i literacka”[/font][/size][font=sans-serif][size=2][sup]1[/sup]. [/size][size=3]Najprościej rzecz ujmując własność ta stanowi niematerialny wytwór naszego umysłu, który tak jak w przypadku wytworzonej namacalnej rzeczy stanowi dobro firmy i podlega prawu własności. Mowa tu o nowatorskich, dotychczas niespotykanych pomysłach zmaterializowanych w postaci utworów, wynalazków czy  wzorów. [/size][/font][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Twórczość jest własnością i tak jak każda rzecz nie może być wykorzystywany bez zgody właściciela. Tylko uprawnione osoby mogą wykorzystywać pomysł i go powielać. Jeśli przypiszemy sobie czyjś pomysł jako nasz własny bądź wprowadzimy w błąd co do tego kto jest jego autorem łamiemy prawo. Jest to tzw. plagiat czyli świadoma kradzież intelektualna. Strona poradnikprzedsiebiorcy.pl podaje 4 rodzaje plagiatu: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][size=3][font=sans-serif] jawny (przywłaszczenie sobie utworu lub jego części podając siebie jako autora), [/font][/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3][font=sans-serif]ukryty (przywłaszczenie sobie utworu lub jego części nie podając źródła), [/font][/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3][font=sans-serif]całkowity (przywłaszczenie całkowite twórczości i sygnowanie jej własnym nazwiskiem) [/font][/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3][font=sans-serif]i częściowy (przywłaszczenie części twórczości). [/font][/size][/font][/size][/li] [/ul] [size=3][font=sans-serif]Autor treści, które “podkradniemy” może wnieść sprawę do sądu i oprócz sprostowania i przeprosin domagać się rekompensaty finansowej[sup]2[/sup].[/font][/size][size=3][font=sans-serif]Oprócz odpowiedzialności cywilnej grozi nam za plagiat też odpowiedzialność karna - grzywna, a nawet kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Jak zatem ustrzec się przed plagiatem gdy piszemy np, pracę czy treść na stronę internetową? Najlepiej jest napisać treść samemu. Zdarza się jednak czasem, że musimy sięgnąć do innych źródeł i wspomóc się wiedzą ekspertów. Mamy taką możliwość, ale należy pamiętać, że absolutnie nie wolno przepisywać fragmentów z książek, artykułów czy przeklejać treści z Internetu bez cytatu i podania źródła treści w przypisie. Zawsze podaj autora treści, którą dodajesz do swojej pracy. Nawet jeśli parafrazujesz cudzą treść, zmieniasz słowa czy szyk zdania musisz opatrzyć ten fragment przypisem jeśli  korzystasz z czyjegoś pomysłu. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Pamiętaj, szanuj cudzą własność. Możesz korzystać z wiedzy i inspirować się osiągnięciami innych osób, ale zawsze podaj autora i uszanuj jego wysiłek jaki włożył w swoją twórczość.[/font][/size][/justify] [justify] ______________________[/justify] [justify][i][size=2]https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/36/wlasnosc-intelektualna-przemyslowa-i-handlowa https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-plagiat-i-jakie-sa-jego-konsekwencje[/size][/i][/justify] [justify][/justify]