×
Zmiana wielkości czcionki:

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie pracownika ochrony osób z niepełnosprawnością

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie pracownika ochrony osób z niepełnosprawnością
[justify]Wiele osób z niepełnosprawnością jest przekonanych, że to jedyna branża, w której mogą znaleźć zatrudnienie. W praktyce obserwujemy że rzeczywiście ofert pracy w ochronie dla osób niepełnosprawnych jest stosunkowo dużo.[/justify] [justify][/justify] [justify]Celem pracy pracownika ochrony fizycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, chronienie przed zamachami przestępczymi, kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem, uszkodzeniem, szkodami wynikającymi z awarii technicznych oraz zakłóceń porządku publicznego, w miejscu realizacji zadań. [/justify] [justify][/justify] [justify][b]Do podstawowych zadań pracownika ochrony fizycznej należy:[/b][/justify] [justify][ul] [li]uniemożliwienie wejścia – wyjścia osobom niepowołanym i nieupoważnionym oraz wjazdu – wyjazdu samochodów nieupoważnionych,[/li] [li]patrolowanie nadzorowanego obiektu lub obszaru[/li] [li]kontrola zawartości wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów[/li] [li]dbanie aby na terenie chronionym nie przebywały osoby niepożądane[/li] [li]w przypadku zagrożenia zajmuje się ewakuacją, a w przypadku konieczności interwencji, powiadamia właściwe służby wewnętrzne oraz zewnętrzne, takie jak: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy pogotowie gazowe.[/li] [/ul] [/justify] [justify] [/justify] [b]Możliwość zatrudnienia w zawodzie pracownika ochrony osób z niepełnosprawnością[/b] [ul] [li][b]Osoby z dysfunkcją narządu ruchu[/b][/li] Osoby z nieznaczną dysfunkcją kończyn górnych, w tym jednoręczne, mają możliwość wykonywania zawodu, na wybranych stanowiskach pracy, warunkowo, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy. Możliwe jest też zatrudnienie w tym zawodzie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia. Wymagane jest wówczas takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby większość zadań mogła być wykonywana w pozycji siedzącej. Warunkiem jest właściwe dostosowanie obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy. Polecana jest praca na stanowisku monitoringu chronionych obiektów, za pomocą kamer.[/ul] [justify][/justify] [justify][ul] [li][b]Osoby z dysfunkcją narządu wzroku[/b][/li] Osoby z lekką dysfunkcją narządu wzroku mogą wykonywać zawód pracownika ochrony fizycznej pod warunkiem możliwości skorygowania jej odpowiednimi szkłami korekcyjnymi lub soczewkami kontaktowymi.[/ul] [/justify] [justify][/justify] [left][ul] [li][b]Osoby z dysfunkcją narządu słuchu[/b][/li] Osoby z dysfunkcją narządu słuchu mogą wykonywać zawód pracownika ochrony fizycznej pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych i tam gdzie jest to możliwe – przystosowania środowiska i stanowiska pracy.[/ul] [/left] [justify][/justify] [justify][ul] [li][b]Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej[/b][/li] Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników[/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify]Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.[/justify] [justify][/justify] [justify]Pracownik niepełnosprawny podlega takim samym badaniom lekarskim, jak pracownik bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności. W praktyce oznacza to, iż o możliwości pracy na danym stanowisku przesądza lekarz medycyny pracy. Jednakże doświadczenie zawodowe i kompetencje odpowiednie są bardzo silnym argumentem dla pracodawców, dlatego przede wszystkim należy aktywnie poszukiwać zatrudnienia w każdej branży.[/justify] Sylwia Cękalska _________________ www.pfron.org.pl