×
Zmiana wielkości czcionki:

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego
[justify][b]Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” [/b][/justify] [justify]Mobilność osób z niepełnosprawnością ma na celu poprawę poziomu niezależności osób z niepełnosprawnościami. Warto jednak zaznaczyć, że program skierowany jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością ruchową i dotyczy umożliwienia dostępu do mobilności poprzez dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego.[/justify] [justify][/justify] [justify]Warto jednak podkreślić, ze oferowane wsparcie ma charakter dofinansowania, co oznacza, że osoba ubiegająca się o nie będzie musiała samodzielni pokryć część kosztów zakupu samochodu.[/justify] [justify][/justify] [justify]Samochód, o którego dofinansowanie zakupu ubiegać się będzie dana osoba rozumiany jest jako pojazd, który został odpowiednio dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnościami, zarówno jako kierowcy, jak i pasażera. Co ważne, dostosowanie powinno zostać zapewnione w taki sposób, by osoba mogła korzystać z samochodu bez przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Samochód może być zarówno nowy, jak i używany, kluczowe jest bowiem jego odpowiednie dostosowanie.[/justify] [justify][/justify] [justify]Maksymalne dofinansowanie może obejmować 80% kosztów zakupu samochodu (do kwoty 150 000 zł, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba z niepełnosprawnością, kierowca. Jeśli zaś wnioskodawca ubiega się o otrzymanie dofinansowania do zakupu samochodu do przewozu osób/osoby z niepełnosprawnościami, to wówczas maksymalne dofinansowanie może osiągnąć 85% kosztów zakupu (do 130 000 zł).[/justify] [justify] [/justify] [justify][b]Kto może ubiegać się o dofinansowanie[/b][/justify] [justify]O dofinansowanie do samochodu osobowego mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, które:[/justify] [justify][ul] [li]poruszają się wyłącznie na wózku inwalidzkim,[/li] [li]posiadają aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiada orzeczenie, na którym wskazana jest konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,[/li] [li]oświadczą, że nie zbędą samochodu przez okres minimum 5 lat od dnia, w którym otrzyma dofinansowanie.[/li] [/ul] [/justify] [justify] [/justify] [justify][b]Jak złożyć wniosek[/b][/justify] [justify]Można to zrobić online, wystarczy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, bądź profil zaufany. Dodatkowo niezbędne są następujące dokumenty w wersji odwzorowanej cyfrowo:[/justify] [justify][ul] [li]aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,[/li] [li]zaświadczenie od lekarza,[/li] [li]prawo jazdy kat. B,[/li] [li]ewentualne pełnomocnictwo,[/li] [li]oraz szacunkowa ofertę dotyczącą kosztów zakupy przystosowanego samochodu.[/li] [/ul] [/justify] [justify] [/justify] [justify]Wniosek należy złożyć poprzez System Obsługi Wsparcia PFRON wraz z wyżej wymieniona dokumentacją w formie załączników. Można to również zrobić w każdym oddziale PFRON korzystając z pomocy pracowników. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni, a jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie wówczas możliwe jest popisanie umowy na wnioskowane dofinansowanie. Następnie osoba ubiegająca się o dofinansowanie dokonuje zakupy samochodu, po czym konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu oraz fakturę końcową, a także protokół odbioru samochodu. Wówczas PFRON może już wypłacić kwotę dofinansowania na rachunek bankowy sprzedawcy samochodu.[/justify] [justify] [/justify] [justify][b]Terminy składania wniosków:[/b][/justify] [justify][ul] [li]II tura: 30.06.2023 r. -  31.07.2023 r.[/li] [li]III tura: 29.09.2023 r. - 31.10.2023 r.[/li] [li]IV tura: 29.03.2024 r. - 30.04.2024 r.[/li] [/ul] [/justify]   [b]Więcej informacji na temat programu: [/b] https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/tresc-programu/ Paula Kozaczuk Psycholog, doradca zawodowy