×
Zmiana wielkości czcionki:

Odwołanie stanu epidemii a ważność orzeczeń

Odwołanie stanu epidemii a ważność orzeczeń
[justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Po rozpoczęciu epidemii koronawirusa, na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) [b]przedłużeniu uległa ważność orzeczeń[/b] o niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. [/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Następnie - dnia 16 maja 2022 r. - weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. [/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Obecnie jest w Polsce ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, obowiązujący w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ma on obowiązywać do 30.06.2023r., a orzeczenia utraciłyby ważność po 60 dniach od jego zakończenia. [/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Ważne jest jednak to, że jednocześnie Prezydent RP podpisał 27.04.2023 r. ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, [b]która wprowadza nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności[/b]. Przepisy te zaczną obowiązywać 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, a więc na początku sierpnia br. [/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Zgodnie z ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif][b]do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,[/b][/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][b][font=sans-serif]w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,[/font][/b][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][b][font=sans-serif]w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowają ważność do 30 września 2024 r.[/font][/b][/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności. [/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif][b]Fundacja Fuga Mundi mocno zachęca w związku z powyższym wszystkich, których orzeczenie utraciłoby swoją ważność w trakcie trwania pandemii (gdyby nie ww. przepisy prawa) do zapamiętania nowych dat, określających obecnie ważność orzeczeń, tak aby nie przegapić ustawowych terminów i nie utracić statusu osoby niepełnosprawnej. [/b]Fundacja zachęca także do rozpoczęcia zbierania dokumentacji medycznej i składania wniosków ws. wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do właściwych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności odpowiednio wcześniej, a nie na tak zwaną ostatnią chwilę. Zachęcamy do tego m.in. z następujących powodów: [/font] [/font][/size][/color] [ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]w zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności mogą się tworzyć kolejki, związane z dużą ilością złożonych wniosków,[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i dokumentację medyczną – ilość chętnych może wydłużać kolejki do lekarzy specjalistów,[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]pracodawcy mogą zwracać uwagę na ważność orzeczeń przy staraniu się o dofinansowania do zatrudnienia i obawiać się przerwy w ważności orzeczeń i z tego tytułu nie zdecydować się na zatrudnienie,[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]instytucje świadczące pomoc os. z niepełnosprawnościami także mogą wymagać aktualnych orzeczeń, mając świadomość, że za pewien czas orzeczenia, „wydłużane” na mocy ustaw za chwilę utracą ważność.[/font][/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w powyższej tematyce zachęcamy do kontaktu z Fundacją w Lublinie i w oddziałach w Rzeszowie, Radomiu i Kielcach, celem udzielenia bardziej szczegółowych wyjaśnień. [/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif][i]Krzysztof Robaczyński[/i]  doradca zawodowy[/font][/font][/size][/color][/justify]