×
Zmiana wielkości czcionki:

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym
[justify][size=3][font=sans-serif]Arthur Shapiro w swojej książce „Everybody Belongs. Changing Negative Attitudes toward Cassmates with Disabilities” przedstawia 14 wskazówek dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami z niepełnosprawnościami, jakimi jest upośledzenie umysłowe. Celem tych porad jest pomoc w osiągnięciu wysokiego poziomu integracji rówieśniczej w klasie szkolnej. [/font][/size][/justify] [justify][ol] [li][size=3][font=sans-serif]Uczniowie w klasie nie powinni oceniać kolegi z klasy tylko i wyłącznie na podstawie sposobu jego funkcjonowania oraz rozwoju jego inteligencji.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Ważne jest aby w całej klasie była świadomość, że osoby z upośledzeniem umysłowym nie różnią się bardzo od pozostałych, bez względu na stopień upośledzenia. Dzieci z upośledzeniem umysłowym wykazują dużo więcej podobieństw do swoich rówieśników niż różnic.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Należy uświadomić społeczność szkolną, że definicja upośledzenia umysłowego jest zmienna oraz to, że definiowanie ma charakter teoretyczny i nie zawsze musi znajdować odzwierciedlenie w relacjach interpersonalnych.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Osoby z upośledzeniem umysłowym mogą prowadzić w społeczeństwie normalne życie. Niezwykle istotnym jest aby rozwijana była wśród osób tolerancja oraz poszanowanie praw osób z niepełnosprawnością do korzystania z możliwości edukacji.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Uczniowie w klasie powinni mieć świadomość, że cechy jakie przypisywane są osobom z niepełnosprawnością intelektualną, np. niebezpieczeństwo dla otoczenia, niedostosowanie, impulsywność – to stereotypy, które powinno się negować. Zarówno osoby pełnosprawne mają różne oblicza, tak osoby z niepełnosprawnością mają zróżnicowany obraz bio-psycho-społeczny.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Osoby będące razem w klasie z osobą z niepełnosprawnością muszą mieć świadomość, że określenie „upośledzenie umysłowe”, może być tymczasowe, bądź uzasadnione tylko i wyłącznie w określonych sytuacjach.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Należy uświadomić uczniów, że osoby z upośledzeniem umysłowym były zawsze piętnowane oraz podatne na niewłaściwe zachowanie innych jednostek. Warto przedstawić dobre praktyki dotyczące potępienia takich zachowań oraz działania antydyskryminacyjne.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Uczniowie z upośledzeniem umysłowym wymagają więcej uwagi, większej ilości przykładów, ćwiczeń oraz dużej dozy cierpliwości ze strony innych osób w przekazywaniu wiedzy. Osoby z taką niepełnosprawnością mają prawo korzystać z takich samych przywilejów jak pozostałe osoby z trudnościami w uczeniu się, w przypadku gdy wymaga tego dydaktyka.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Rówieśnicy oraz nauczyciele powinni pomagać uczniom z upośledzeniem umysłowym przestrzegając i uwzględniając zasady nauczania.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Dobra i właściwa organizacja pracy na lekcjach będzie sprzyjać nawiązywaniu relacji koleżeńskich oraz rozwijaniu form pomocy udzielnej osobom z niepełnosprawnością, co traktowane jest ważny element kompensacji środowiskowej.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zwracając się do osób z upośledzeniem umysłowym, pozostali uczniowie powinni robić to w sposób normlany, tylko z większą precyzją. Nie należy komunikować się jak z małym dzieckiem, można poprosić osobę z upośledzeniem umysłowym aby powtórzyła polecenie aby sprawdzić czy dobrze zrozumiała.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Uczniowie w klasie, którzy mają upośledzenie umysłowe powinni być przedstawieni i traktowani na równi. Przydatne może okazać się stosowanie strategii rozwijania więzi emocjonalnych pośród wszystkich uczniów w całej klasie.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Rówieśnicy z klasy oraz nauczyciele powinni dysponować czasem, aby wskazać uczniowi z upośledzeniem umysłowym ważne miejsca w szkole, przedstawić szkolny grafik, rozkład dzwonków czy też miejsce odjazdu autobusu do domu.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Niezwykle ważnym jest aby wyeliminować ze środowiska niekorzystne zjawiska, takie jak dokuczanie, przezywanie czy izolacja od pozostałych osób z upośledzeniem umysłowym. Wszystkim uczniom bez względu czy są osobami z niepełnosprawnością czy nie, należy się szacunek i równe traktowanie.[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] Aleksandra Surma-Wiśniewska Trener pracy __________________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]Red. Chodkowska M., Osik-Chudowolska D., Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011, s.  246-249[/i][/font][/size][/justify] [justify][/justify]