×
Zmiana wielkości czcionki:

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – stan i potrzeby

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – stan i potrzeby
[justify][size=3][font=sans-serif]Dziś osoby niepełnosprawne nie są postrzegane jako bezrobotne i bezradne. Wszystkie osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie różnych organizacji i instytucji, które umożliwiają normalne życie i pełnią życia, niestety nie zawsze jest możliwość otrzymania tej pomocy prosty Należy zauważyć, że patrząc na niepełnosprawność na poziomie zawodowym, praca, satysfakcja z pracy, samo stwierdzenie, że dana osoba jest niepełnosprawna, nie oddaje istotę rzeczy. Jeśli osoba pracuje na miarę swoich możliwości, osiąga wyniki i wyraża zadowolenie ze swojej pracy, a pracodawca jest zadowolony z wykonanej pracy, to to pokazuje, że w pełni zdolny do pracy. w dziedzinie zawodowej. Często zdarza się, że społeczeństwo lubi ludzi osoby zdolne do pracy wykazują niechęć, niezdolność, niedostosowanie lub brak motywacji do wykonywania określonej pracy, który czyni je nieefektywnymi lub nie jest też zbyt skuteczny na polu zawodowym. To niepełnosprawność i to zależy od wielu czynników. Wpływa na to postawa, charakter i motywacja osoby niepełnosprawnej, a także pomoc ze strony środowiska zewnętrznego . Osoby niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności nie mogą być dyskryminowane w dostępie do pracy. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Kiedy patrzymy na polskie ustawodawstwo, zauważamy to sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest uregulowana i zagwarantowana mają pełnię praw, tak jak osoby pełnosprawne. Dlaczego więc jest tak dużo osób niepełnosprawnych, które nigdy nie miały możliwości podjęcia pracy lub zostały skazane za przestępstwo czy można pracować tylko w warunkach pracy chronionej? Co stoi na przeszkodzie aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni uczestniczyć i otwarcie się rozwijać rynek pracy? [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia pracy zawodowej i karier w życiu jednostki. Praca i kariera zawodowa zajmują wysokie miejsce w systemie wartości. Realizacja z fachową pracą, sukces odgrywa również dużą rolę w życiu osób niepełnosprawnych, coraz częściej wchodzą na otwarty rynek pracy. Tendencje sprzyjające integracji, jak widzimy, większość wszystkich osób niepełnosprawnych obszary życia społecznego świadczą nie tylko o większej otwartości społeczeństwa, ale także o aktywnej aktywności osób niepełnosprawnych, w pełni korzystać ze swoich praw. Nie ma już kariery zawodowej zarezerwowanej tylko dla jednostek funkcjonalnych. Osoby niepełnosprawne mają zwykle ograniczone możliwości i możliwości zatrudnienia. Czasami są narażone na duży wysiłek i stres związany z pokonywaniem fizycznych, psychicznych i społecznych barier satysfakcji z pracy. Postanawiają jednak podjąć kroki, które zapewnią im wspinanie się po drabinie profesjonalna kariera. Niepełnosprawność definiowana jest jako pewne ograniczenie w polu fizycznym lub psychicznym, nie jest w tym momencie czynnikiem ani przyczyną, a przynajmniej nie  może być czynnikiem ograniczającym dla jednostki w dowolnej dziedzinie życia  zarówno społeczna, jak i zawodowa. Oczywiście zależy to głównie od rodzaju i rodzaju niepełnosprawności zależy od umiejętności danej osoby,  ale nie tylko z faktu bycia niepełnosprawnym.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Prawo jest równe dla wszystkich obywateli i wszyscy obywatele mają takie same prawa, w tym prawo do pracy i pełnego uczestnictwa w rynku pracy.[/font][/size][/justify] [justify] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Sylwia Cękalska Specjalista ds. rekrutacji[/font][/size][/justify] [justify][/justify]