×
Zmiana wielkości czcionki:

Problemy i wyzwania osób z zaburzeniami psychicznymi

Problemy i wyzwania osób z zaburzeniami psychicznymi
[size=3][font=Arial, sans-serif]Osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, które nie są widoczne gołym okiem, mają trudniej zarówno w życiu prywatnym, jak tez zawodowym.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] W orzeczeniu o niepełnosprawności pod symbolem 02-P kryje się wiele chorób [color=#333333]w tym m.in. osoby z zaburzeniami psychotycznymi (psychozy) oraz z  zaburzeniami nastroju, utrwalonymi zaburzeniami lękowymi o znacznym stopniu nasilenia czy zespołami otępiennymi. Niestety rozpoznanie choroby psychicznej jest dosyć trudne, gdyż istnieje cienka granica między zachowaniem wynikającym z ukształtowania charakteru a chorobą psychiczną.  [/color][/font][/size] [color=#333333][size=3][font=Arial, sans-serif]Zaburzenia nerwicowe mogą objawiać się lękiem i objawami somatycznymi, z kolei zaburzenia nastroju smutkiem i spowolnieniem ruchowym.  Dla psychozy czy też schizofrenii paranoidalnej charakterystyczne są omamy lub urojenia.[/font][/size][/color] [color=#333333][size=3][font=Arial, sans-serif]Osoby, które posiadają ten rodzaj niepełnosprawności często są stygmatyzowane poprzez otoczenie, dlatego mają problem z akceptacją swojej choroby. Przy spadku formy zaczynają funkcjonować dużo gorzej. Osoby ze schorzeniami psychicznymi, które przyjmują leki mogą mieć tez trudności związane ze efektami ubocznymi , które skutkują np. mniejszym skupieniem, wolniejszym tempem pracy a przez to mniejszą efektywnością. Zatrudnienie osób chorujących psychicznie ma zazwyczaj charakter okresowy i związanie jest to z przebiegiem choroby. Lepsze samopoczucie daje szansę na podjęcie aktywności zawodowej. Zatrudnienie z kolei staje się źródłem dużego napięcia i stresu, przez co prowadzi do kolejnego nawrotu choroby. Często bywa, że doświadczane emocje powodują chęć wycofania się i rezygnacji z zatrudnienia. Z tego powodu pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby z tym rodzajem niepełnosprawności. Wykluczenie społeczne w wymiarze aktywności zawodowej jest mocno widoczne nie tylko w trudnościach związanych ze znalezieniem pracy, ale  również w oferowanych stanowiskach często poniżej kwalifikacji kandydata. Czynnik ekonomiczny sprawia, że osoby te nie mając innej alternatywy podejmują zatrudnienie poniżej swoich kwalifikacji i umiejętności. Taka sytuacja powoduje frustrację i komplikuje powrót do zdrowia, a w perspektywie pogłębia syndrom bierności zawodowej. [/font][/size][/color] [color=#333333][size=3][font=Arial, sans-serif]Zjawisko wykluczenia oraz czynniki utrudniające podjęcie pracy przez osoby ze schorzeniami psychicznymi pokazują, że konieczne jest prowadzenie kompleksowych działań wspierających te osoby w wejściu lub powrocie na rynek pracy. [/font][/size][/color] [color=#333333][size=3][font=Arial, sans-serif]Projekt ,, Droga do zatrudnienia” [/font][/size][/color][size=3][font=Arial, sans-serif]współfinasowany ze środków [color=#212529]Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych[/color] jest szansą na aktywizację zawodową osób ze schorzeniami psychicznymi na otwartym rynku pracy. [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]W [color=#212529]ramach tego programu trenerzy pracy oraz inni specjaliści skutecznie pomagają Uczestnikom we włączeniu społecznym, zwiększeniu aktywności oraz znalezieniu zatrudnienia.[/color][/font][/size] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Małgorzata Cymborska [/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Trener Pracy[/font][/size][/color] [center][color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size][/color][b][color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Zapraszamy do udziału w projekcie[/font][/size][/color][/b][/center] [center][color=#212529][size=3][font=Arial, sans-serif]Udział w projekcie jest bezpłatny![/font][/size][/color][/center] [center][b][size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size][/b][/center] [center][b][size=3][font=Arial, sans-serif]Skontaktuj się z nami:[/font][/size][/b][/center] [center][size=3][font=Arial, sans-serif]Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi[/font][/size][/center] [center][size=3][font=Arial, sans-serif]ul. Krochmalna 13/1, 20- 401 Lublin[/font][/size][/center] [center][u][size=3][font=Arial, sans-serif]Tel.: 81 534 82 90[/font][/size][/u][/center] [center][u][size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size][/u][/center] [center][size=3][font=Arial, sans-serif]Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi[/font][/size][/center] [center][size=3][font=Arial, sans-serif]ul. Gliniana 32/1 , 20- 400  Lublin[/font][/size][/center] [center][u][size=3][font=Arial, sans-serif]Tel.: 534 008 773[/font][/size][/u][/center] [center][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif] [/font][/size][/color][/center] [center][i][size=2][font=Verdana, sans-serif]Projekt "Droga do zatrudnienia" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.[/font][/size][/i][/center] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size]