×
Zmiana wielkości czcionki:

Formy wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Formy wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.
[size=3][font=Arial, sans-serif][size=1][font=Times New Roman]     [/font][/size]I.[size=1][font=Times New Roman]        [/font][/size][/font][/size][b][size=3][font=Arial, sans-serif]Usługi opiekuńcze.[/font][/size][/b] [size=3][font=Arial, sans-serif]•[size=1][font=Times New Roman]      [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]skierowane do  osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz biologicznie niepełnosprawnych;[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]•[size=1][font=Times New Roman]      [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]obejmują: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pomoc w zabezpieczeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i pomoc w zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]•[size=1][font=Times New Roman]      [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Mogą być świadczone przez : Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,  Dzienny dom pomocy, Klub seniora, Sąsiedzkie usługi opiekuńcze, Mieszkania wspomagane.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Oprócz osób zaliczonych do [b]umiarkowanego[/b] lub [b]znacznego[/b] stopnia niepełnosprawności z  usług opiekuńczych mogą korzystać osoby niesamodzielne, które wymagają takiej formy wsparcia na podstawie wydanego zaświadczenia przez lekarza POZ. Należy je zaliczyć do osób [b]niepełnosprawnych biologicznie, [/b]gdyż nie posiadają żadnego z orzeczeń.[/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif]Szczegółowe informację dostępne są na stronie [color=black]Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych[/color][/font][/size] [url=https://niepelnosprawni.gov.pl/art,979,uslugi-opiekuncze-dla-niepelnosprawnych-ruszyl-nabor-wnioskow-na-2020-rok][size=3][font=Arial, sans-serif]https://niepelnosprawni.gov.pl/art,979,uslugi-opiekuncze-dla-niepelnosprawnych-ruszyl-nabor-wnioskow-na-2020-rok[/font][/size][/url] [b][size=3][font=Arial, sans-serif][size=1][font=Times New Roman]    [/font][/size]II.[size=1][font=Times New Roman]        [/font][/size][/font][/size][size=3][font=Arial, sans-serif]Pomoc sąsiedzka [/font][/size][/b] [size=3][font=Arial, sans-serif]Osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. Kandydat nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych. [color=black]W przypadku sąsiedzkiej pomocy osobom z niepełnosprawnością przysługuje 60 godzin miesięcznie.[/color][/font][/size] [b][size=3][font=Arial, sans-serif][size=1][font=Times New Roman]  [/font][/size]III.[size=1][font=Times New Roman]        [/font][/size][/font][/size][size=3][font=Arial, sans-serif]Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej [/font][/size][/b] [size=3][font=Arial, sans-serif]Wsparcie w czynnościach dnia codziennego, ale też [/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]towarzyszenie przy wyjściu do urzędu czy teatru . [/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); [/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału podopiecznego, [/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]pomoc w nawiązaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami;[/font][/size] [size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki)[/font][/size] [color=#1b1b1b][size=2][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][/size][/color][size=3][font=Arial, sans-serif]Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o [b]znacznym[/b] lub  [b]umiarkowanym[/b] stopniu       niepełnosprawności [/font][/size][color=#1b1b1b][size=3][font=Arial, sans-serif]lub traktowane na równi do wymienionych.[/font][/size][/color] [color=#1b1b1b][size=2][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][/size][/color][color=#323232][size=3][font=Arial, sans-serif]Usługi asystenta mogą być realizowane [b]24 godziny na dobę[/b], [b]7 dni w tygodniu[/b]. Usługi asystenckie nie obejmują sprawowania        czynności o charakterze opiekuńczym.[/font][/size][/color] [color=#1b1b1b][size=2][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][/size][/color][size=3][font=Arial, sans-serif]Jedna osoba może otrzymać maksymalnie [b]60 godzin[/b] miesięcznie usług asystenckich. [/font][/size] [color=black][size=2][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][/size][/color][color=#323232][size=3][font=Arial, sans-serif]Aby skorzystać ze wsparcia asystenta należy złożyć wypełnione dokumenty oraz kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych [b]UM Lublin przy ul. Diamentowej[/b] 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem tego, czy dana osoba jest uprawniona i w jakim zakresie do uzyskania [/font][/size][/color][color=black][size=3][font=Arial, sans-serif]pomocy.[/font][/size][/color] [color=black][size=2][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][/size][size=3][font=Arial, sans-serif]Usługa asystenta dla uprawnionej osoby z niepełnosprawnością jest [b]bezpłatna[/b]. Nie jest także uzależniona od kryterium dochodowego.[/font][/size][/color] [color=black][size=3][font=Arial, sans-serif]Program realizowany jest przez gminy, powiaty albo organizacje pozarządowe .[/font][/size][/color][url=http://www.niepelnosprawni.gov.pl/][b][color=black][size=3][font=Arial, sans-serif]www.niepelnosprawni.gov.pl[/font][/size][/color][/b][/url][b][u][color=black][size=3][font=Arial, sans-serif] . [/font][/size][/color][/u][/b] [color=black][size=3][font=Arial, sans-serif]W przypadku miasta Lublin, miasto zleciło organizację tych usług dwóm organizacjom pozarządowym w drodze konkursu, zapewniając ok. 6 tys. godzin pracy asystenta. Natomiast środki pozyskane z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 zabezpieczą łącznie 22 913 godzin usług asystenckich dla dzieci z niepełnosprawnościami, osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Miasto wystąpiło już z wnioskiem o środki na realizację Programu w roku 2022.[/font][/size][/color] [b][color=black][size=3][font=Arial, sans-serif][size=1][font=Times New Roman]  [/font][/size]IV.[size=1][font=Times New Roman]        [/font][/size][/font][/size][/color][color=black][size=3][font=Arial, sans-serif]Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów osób zależnych[/font][/size][/color][/b] [color=black][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][/size][size=3][font=Arial, sans-serif]Skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.[/font][/size][/color] [color=black][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][/size][size=3][font=Arial, sans-serif]Członkowie rodzin lub opiekunowie otrzymają wsparcie w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.[/font][/size][/color] [color=black][size=3][font=Wingdings]v[size=1][font=Times New Roman]  [/font][/size][/font][/size][size=3][font=Arial, sans-serif]Moduły form wsparcia:[/font][/size][/color] [color=black][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][/size][size=3][font=Arial, sans-serif]świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.[/font][/size][/color] [color=black][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][/size][size=3][font=Arial, sans-serif] Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:[/font][/size][/color] [ol] [li][color=black][size=3][font=Arial, sans-serif] Ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową[/font][/size][/color][/li] [li] Opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego[/li] [li]Wojewody, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.[/li] [/ol] [color=black][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][/size][size=3][font=Arial, sans-serif]Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.   [/font][/size][/color][b][color=red][size=3][font=Arial, sans-serif]Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.[/font][/size][/color][/b] [size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size] [size=2][font=Arial, sans-serif]Art. Przygotowała Karolina Kowalczyk[/font][/size]